Förberedelser NP engelska

När, under vilka veckor? 46-48

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Förberedelser inför NP muntliga i engelska årskurs 6.

Hur ska vi arbeta?
Vi ska under kommande veckor fokusera på att prata engelska.
Förutom att vi ska prata engelska under lektionerna kommer ni även få tillhörande instruktioner för vad man bör tänka på under nationella provet.
Vi kommer att skriva kring temat för nationella provet som är ”all around us”.
Texten ska omfatta minimum 200 ord där du skriver om vad vi har omkring oss, allt ifrån hur ditt rum är inrett till vad vi har omkring oss dagligen. Försök att skriva med så varierat språk som möjligt, beskriv detaljer, känslor, saker etcetera.

Texterna ska lämnas in till Maria senast den 27/11.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

____________

3 – Muntlig förmåga
Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
 
3 – –||–
Kan dessutom förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan dessutom förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 
3 – Muntlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

____

4 – Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
 
4 – –||–
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 
4 – Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer att få utforska världen på så sätt att ni får analysera vad vi har omkring oss och får både skriva en individuell text och samtidigt samtala om detta tema. Efter avslutade nationella prov kommer vi att påbörja ett arbete kring temat miljö och Greta Thunberg.

 

Lycka till!
Maria