Formellt skrivande och satsdelar

Vad? Formellt skrivande och satsdelar

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur skriver jag formellt?

Hur skriver jag en fullständig mening?

Hur kan jag använda kunskaper om satsdelar för att variera och utveckla mina meningar?

Hur kan kunskaper om olika kategorier av bisatsinledare hjälpa mig att utveckla mina texter?

Vilka är våra vanligaste satsdelar?

Hur gör jag för att markera/ta ut satsdelar?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll från kursplanen:

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Förståelse:

Du ska förstå vad en huvudsats och en bisats är och hur dessa hänger ihop. Du ska förstå hur ett aktivt användande av bisatser kan utveckla ditt skrivande.
Förmågor:
Du ska kunna skriva en huvudsats och en bisats och förklara vad det är. Du ska kunna olika kategorier av bisatsinledare och hur de används.
Du ska kunna förklara skillnaden mellan en fullständig och en ofullständig mening.
Du ska kunna förklara varför och hur en mening är ofullständig och hur den kan bli fullständig (subjekt + predikat)
Du ska kunna utveckla en mening med hjälp av bisatser.
Du ska kunna variera dina meningar genom att börja med en olika satsdelar.
Du ska kunna markera vilka satsdelar som finns i en mening.
Kunskaper – begrepp
Subjekt, Predikat (finit verb), Objekt, (direkt och indirekt), Adverbial, Agent, Predikativ (predikatsfyllnad), huvudsats och bisats.
Faktakunskaper
Vad är en formell text och i vilka sammanhang bör man skriva formellt?
När behöver man inte skriva formellt?
Färdigheter:
Du ska kunna skriva ett formellt brev och undersöka ditt eget språk genom att markera satsdelar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. C: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

A: Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Hur ska vi arbeta?
Vi tittar på kortfilmer och diskuterar innehållet.
Vi gör övningsuppgifter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Prov på satsdelar samt skriva ett formellt brev.
Du ska genom provet visa att du kan markera satsdelar och använda satsdelar för att bygga ut en mening eller variera en mening.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
v.2-? (ej klart)

Här finns korta förklaringar till satsdelarna, men det finns mer och bättre material i Classroom!

 

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
För att kunna utveckla språket behöver man ha kunskap om och förstå språkliga normer och språkets struktur. 
Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.