Från runor till rikssvenska

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.3-12

Vad?

Om vårt språks historia och framtid

Frågeställning och följdfrågor

Hur har språkets förändring sett ut genom historien?

Hur har lånord utvecklat det svenska språket?

Vad är skillnaden mellan talspråk och skriftspråk?

Hur många språk finns det?

Hur är språken släkt?

Hur snabbt förändras det svenska språket och finns det risk att det kommer att försvinna?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om det svenska språkets historia och utveckling och på ett lämpligt sätt muntligt presentera dina kunskaper för yngre elever.

Du ska utveckla en förståelse för att språket hela tiden förändras och du ska kunna ge exempel på hur förändringen sett ut genom historien.

Centralt innehåll från kursplanen

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

20170110111700_001

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa om det svenska språkets ursprung och historiska utveckling.

Vi kommer att arbeta med övningar från olika tidsepoker.

Vi kommer att titta på valda avsnitt ur Värsta språket som på ett underhållande sätt berättar om svenska språket. Vi kommer att se avsnitt 1 och 6.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

I skapandet av frågor till en Kahoot.

Ditt deltagande och resonerande under lektionstid.

Skriftligt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.3 Valda delar av Värsta språket. Vi läser sidorna 154-167 samt arbetar med olika övningar.

v.4 Vi läser sidorna 168-176 samt arbetar med olika övningar.

v.5-7 Vi läser sidorna 177-180 samt arbetar med olika övningar. Ni börjar förbereda era muntliga redovisningar.

v.8. Vi skapar Kahoots och arbetar med instuderingsfrågor.

v. Sportlov

v.10 Prov

Material och texter

Texter om språket

20170110110900_001

Övningsuppgifter

20170110111800_001

20170110111900_001

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I motsatts till vad många tror så är svenskan ett stabilt språk som har förändrats mycket lite de senaste 100 åren. Vi ska tillsammans undersöka likheter och skillnader, nu och idag!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vad är det ni ska lära er?

Fakta

 • Om de största språken i världen
 • Hur språken är släkt
 • Om den indoeuropeiska folkvandringen
 • Om det svenska språkets historia, något om varje epok
 • Vad arvord är
 • Vad lånord är
 • Vad nyord är
 • Västgötalagen
 • Gustav Vasas bibel och Nya testamentet
 • Then Swansea Argus
 • Röda rummet
 • Om det svenska språkets framtid
  Begrepp och viktiga personer
 • Majoritetsspråk, minoritetsspråk, urspråk, sanskrit, folkvandring, germanska språk, uraliska språkfamiljen, språkträd, urnordiska, runsvenska, runor, diftonger, arvord, lånord, Operan, Dramatiska teatern, Svenska Akademien, Gustav Vasa, Gustav den III, Bellman, August Strindberg, talspråk, skriftspråk.

  Färdigheter, vad ska du kunna göra?

Du ska kunna resonera, dvs utveckla dina tankar. Filmtips: https://www.youtube.com/watch?v=KxbabP0EBGk

 • Du ska alltså kunna resonera utifrån ett påstående om det svenska språkets historia. Det betyder bland annat att du ska kunna förklara och ge exempel på olika saker som har påverkat det svenska språkets utveckling.
 • Du ska på ett enkelt sätt kunna förklara hur språken är släkt med varandra.
 • Du ska på ett enkelt sätt kunna berätta om den indoeuropeiska folkvandringen.
 • Du ska kunna berätta om några olika historiska händelser som påverkat det svenska språkets utveckling.
 • Du ska kunna känna igen några arvord, lånord och nyord.
 • Du ska kunna tänka och resonera på ett enkelt sätt om det svenska språkets framtid.

Förstått, vad ska du ha förstått?

 • Du ska förstå hur det svenska språket kom till.
 • Du ska förstå skillnaden mellan arvord, lånord och nyord.
 • Du ska förstå och kunna berätta om olika faktorer/saker som påverkar ett språks utveckling.

 

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.