Från runor till rikssvenska

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 2- 11

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilken språkgrupp tillhör svenskan?
 • Vilka olika epoker är svensk språkhistoria indelad i?
 • Vad är typiskt för de olika epokerna?
 • Hur har förändringen sett ut över tid i svenska språket?
 • Vilka och hur gamla är de äldsta skriftspråken?
 • På vilka olika sätt har svenska språket skrivits på?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur- arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll från kursplanen

Språkbruk

 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
13 – Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
14 – Eleven kan föra resonemang… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer titta korta filmer om det svenska språkets ursprung och historiska utveckling. (Skriv nyckelord och sammanfatta)

Vi kommer att arbeta med övningar från olika tidsepoker.

Vi kommer att titta på valda avsnitt

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom deltagande på lektionerna, ett skriftligt prov och en redovisning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

För exakt planering se classroom.

V 2- Introduktion + språkets historia
V 3- Språkfamiljer + urnordiska + runsvenska
V 4- Runsvenska
V 5- Fornsvenska + Äldre nysvenska
V 6- Yngre nysvenska
V 7- Nusvenska + diskutera i grupper
V 8- Gruppuppgift serie
V 10- Frågelektion inför prov + PROV + Genomgång av redovisning
V 11- Arbete med redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är viktigt att veta varför vårt språk ser ut som det gör i dag och hur det har utvecklats genom århundradena.