Från runor till rikssvenska (språkhistoria)

Ansvarig: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v. 11-18

Vad är språkhistoria?

Frågeställning och följdfrågor (dessa kommer på provet)

1.Vilka epoker har vi delat in vår språkhistoria i? 

2. Varför har vi delat in epokerna så som vi har gjort? 

3. Vad kännetecknar (vad är typiskt) varje epok? (bokstäver, stavning, arvord, lånord,  ord, böcker, kända personer och händelser i samhället) 

4. Ge exempel på lånord från andra språk. När har vi lånat orden?  Varför fick vi lånorden just då historiskt sett? (engelska, tyska, franska)

5. Beskriv skillnaden mellan skriftspråk och talspråk?

6. Vad heter den gren som svenskan tillhör? (tänk på språkträdet)

7. Vilka språk är svenskans ”kusiner”?

8. Vilka stora milstolpar har vi i svenskans utveckling? (kristnande, bibeln, Gustav Vasa, Then Svenska Argus, osv)

9. Vad är ett majoritetsspråk, minoritetsspråk och urspråk?

När ska vi göra vad?

v.11 Introduktion till språkhistoria. Starta ett dokument, döp till Språkhistoria, dela med mig!

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/225196e2-e6f9-4e55-a3da-140638b64c5c?page=9999

De indoeuropeiska språken, se filmen, läs texten, markera nyckelord och skriv en sammanfattning och egna tankar om det du sett i ditt dokument. Rubriken ska vara: De indoeuropeiska språken.

Filmklipp: https://www.svtplay.se/video/21165363/de-forsta-svenskarna/de-forsta-svenskarna-sasong-1-avsnitt-1?start=auto

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/12cc8db9-5d97-48b7-9d4a-e453601722b8

v. 11 Runsvenska, läs texten, markera nyckelord, skriv en sammanfattning och skriv egna tankar.

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/bf6aacfb-12d3-49c0-ab92-969f0b6a7ed1

v.12 Fornsvenska, titta noga på bilden, vad kan du se? Vilka slutsatser kan du dra utifrån bilden? Läs texten, markera nyckelord, skriv en sammanfattning och egna tankar om det du har lärt dig. Kommer du att tänka på något annat du redan kunde eller visste?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/1d5f6d0e-63b5-4731-a0c1-ab83374eec7c

Filmklipp: https://www.svtplay.se/video/21181999/de-forsta-svenskarna/de-forsta-svenskarna-sasong-1-avsnitt-2?start=auto

Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=9epbkRu51nM

Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=ZHsDNPDSXRg

Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=BiT1qDKBnF0

v.13 Äldre nysvenska. titta noga på bilden, vad kan du se? Vilka slutsatser kan du dra utifrån bilden? Läs texten, markera nyckelord, skriv en sammanfattning och egna tankar om det du har lärt dig. Kommer du att tänka på något annat du redan kunde eller visste?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/416d3c0f-4c83-4dfe-8eff-a097c2e6e6cc

v.16 Yngre nysvenska, titta noga på bilden, vad kan du se? Vilka slutsatser kan du dra utifrån bilden? Läs texten, markera nyckelord, skriv en sammanfattning och egna tankar om det du har lärt dig. Kommer du att tänka på något annat du redan kunde eller visste?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/b24a16e5-1424-41ff-94ee-563d0b2534c8

https://www.expressen.se/nyheter/gw-sa-gick-mordet-pa-kungen-till/

 

v.17 Nusvenska. Titta på filmen. Läs texten noga. Skriv ner nyckelord. Sammanfatta. Skriv ner egna tankar och funderingar.

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/75098c87-4063-4a70-abde-d977a1bcca5c

v.18 Lite repetition, gör övningarna:

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/87049ef2-0836-43c6-89a7-7648af757886?page=9999

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/210b1c26-bd54-40c6-a4ca-24a565ff254e

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/90ebecec-8b05-411e-83f6-743feee70515

v.17 Nu ska du skriva en text, mer info kommer. Du kommer även få ett litet prov.

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om det svenska språkets historia och utveckling.

Du ska utveckla en förståelse för att språket hela tiden förändras och du ska kunna ge exempel på hur förändringen sett ut genom historien.

Centralt innehåll från kursplanen

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa (och öva på lässtrategier) på Gleerups, svenska, språkhistoria.

Vi kommer titta korta filmer om det svenska språkets ursprung och historiska utveckling. (Skriv nyckelord och sammanfatta)

Vi kommer att arbeta med övningar från olika tidsepoker. (Finns i Lpp:n och på Gleerups)

Vi kommer att titta på valda avsnitt ur Värsta språket som på ett underhållande sätt berättar om svenska språket. (Finns på svt-play öppet arkiv)

Vi kommer titta på filmen De första svenskarna. (svt-play)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni kommer göra små muntliga redovisningar i grupp och vi kommer ha ett prov. Beroende på hur det ser ut med närvaron kommer det eventuellt bli en skriftlig hemuppgift istället för muntliga redovisningar.

Material och texter

Texter om språket (Finns även på Gleerups)

20170110110900_001

Övningsuppgifter

20170110111800_001

20170110111900_001

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I motsatts till vad många tror så är svenskan ett stabilt språk som har förändrats mycket lite de senaste 100 åren. Vi ska tillsammans undersöka likheter och skillnader, nu och idag!

Kunskapskrav för betyget E 
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets
historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Kunskapskrav för betyget C 
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram- trädande likheter och skillnader.
Kunskapskrav för betyget A 
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 11: Urgermanska, Urnordiska och Fornsvenska
vecka 12: Fornsvenska
vecka 13: Äldre nysvenska
vecka 14: Yngre nysvenska
vecka 16: Nusvenska
vecka 17:  2 lektioner förbereda redovisning, 1 lektion redovisning
vecka 18: 28 april, skriftligt prov

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är viktigt att veta varför vårt språk ser ut som det gör i dag och hur det har utvecklats genom århundradena.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga och
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga