Franska VT20

När, under vilka veckor? 

14-18

Ansvarig: Caroline J.

Vad ska vi göra?
Realia Projekt ” La carte postale”

Hur ska vi arbeta?
Under flera lektioner kommer eleverna arbeta med detta projekt. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Allt finns på classroom + schoolsoft

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
– Skriftlig interaktion

Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Välja och använda material från olika medier
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där målspråket används Kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kan kommentera översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet