Full moon service: Skriva berättelse

Ansvarig

Catrin Colliander


Klass

Jupiter


När

Vecka 10-11, vecka 17-18


Övergripande fråga

  • Hur skriver jag en berättelse som förmedlar upplevelser och får läsaren att vilja läsa mer?


Arbetsgång

Vecka 10-11: Undersöka bild och göra gemensam planering av berättelse

Vi undersökte bilden Full moon service av Erik Johansson med hjälp av VT-rutinen I see, I think, I wonder. Utifrån bilden planerade vi en berättelse i mindre grupper samt i helklass.


v 17: Skriva gemensam berättelse.

Vi skriver en gemensam berättelse utifrån vår planering.

Allt arbete sker på Google Classroom:

Svenska Jupiter Röd: https://classroom.google.com/w/Mzg2NjYyOTI3ODla/t/all

Svenska Jupiter Grön: https://classroom.google.com/w/Mzg2NzAzODkxMTha/t/all

 

v 18: Skriva egen berättelse

Alla elever planerar en egen berättelse utifrån en bild.
Alla elever skriver sin egen berättelse.

Allt arbete sker på Google Classroom:

Svenska Jupiter Röd: https://classroom.google.com/w/Mzg2NjYyOTI3ODla/t/all

Svenska Jupiter Grön: https://classroom.google.com/w/Mzg2NzAzODkxMTha/t/all


Bedömning

 

Bedömningen fokuserar på förmåga att:

  • Strukturera en berättande text
  • Utveckla berättelsens handling
  • Beskriva och gestalta personer och miljöer
  • Skriva dialog mellan karaktärer
  • Variera språk och meningsbyggnad

 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.189885!/Bedomningsmatris_berättande.pdf