GE – Resan genom Europa del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.46 – v.51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Hur man väderstreck och kartors gradnät användas? (väderstreck, längdgrader, breddgrader)
 • Vad studerar en geograf? (landskap, förändringar, användning av jordytan)
 • Vad menas med klimat och vad är det som påverkar klimatet på en plats?(medelväder, ekvatorn/poler, luft, berg/höjd, )
 • Hur påverkar klimatet runt Medelhavet hur människor lever och vad de jobbar med?
 • Hur ser det ut i jordens inre och hur påverkar detta jordens kontinentalplattor? (4 delar, rörelser, Pangea)
 • Vilka drabbas av jordbävningar och vilka konsekvenser kan drabba dem?
 • Hur förändras landskapet av människor och av de krafter som finns i Jordens inre? (avverka skogar, spränger, veckberg, subduktion)
 • Hur och var uppkommer vulkaner och vad får ett utbrott för konsekvenser?
 • Varför är floder och sjöar viktiga för människor och hur påverkar dessa landskapets former? (transporter, erosion)

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner: Kommer bli 2 delar
  Europaresan elev del 1a
  Europaresan elev del 1b
 3. Ne:
  Kartor & rutnät:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13042
  Jordens inre:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13028
  Veckberg:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13028?tab=extraMaterial&id=2305016
  Klimat:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13046
  Floder & Sjöar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13029
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Historia:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans kommer vi följa Holger, Mortensen och Esmés resa genom Europa. Deras ”Geografens testamente” hjälper oss studera Europa utifrån en geografs ögon. Tillsammans med eng och Sv lyfter vi fram och sammanställer den kunskap vi får. Målet är att ha en Europagala som avslutning på detta arbete.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner, en analys i mitten och avsluta med en andra analys efter jul).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.46 Intro Europaresan + kartan som verktyg + resa 1
v.47 Jordens inre och jordbävningar + resa 2
v.48 Medelhavsklimat + Veckberg + resa 3
v.49 Vulkaner + Floder & sjöars betydelse för människor & natur del 4
v.50 odling, Industrier och naturtillgångar som oljas betydelse för rikedom och var människor bor + del 5
v.51 Analys + vad påverkar klimatet

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi samarbetar med Sv och eng i en resa genom Europa. Vi synliggör viktiga geografiska fenomen och får en blid av olika delar av Europa. Här bygger vi vidare på de kunskaper om hur en geograf arbetar som vi inledde i åk 4. Tillsammans med vår ämnen kommer vi kunna öva på olika förmågor och synliggöra många olika delar i det centrala innehållet. Resan gör också att vi kan återbesöka platser vi varit på när vi studerade Medeltiden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.