GE- Resan genom Europa del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.51-v.7

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Vad menas med klimat och vad är det som påverkar klimatet på en plats?(medelväder, ekvatorn/poler, luft, berg/höjd, kustklimat, inlandsklimat havsströmmar )
 • Varför bor det många i Europa och varför bor vissa tätt i t ex städer?
 • Varför är Europa en av de rikaste världsdelarna? (utbildning, industrier)
 • Vad är en orkan, vilka platser drabbas av orkaner och vilka konsekvenser kan orkaner få?
 • Hur är klimatet i kalla snöklimat, var finns detta och vad innebär det för vegetationen och människorna som lever där?(barrskog)
 • Hur är klimatet i polarklimat, var finns detta och vad innebär det för vegetationen och människorna som lever där? (glaciär, tundra)
 • Vad menas med förnybara energikällor och hur används biobränsle?
 • Vad menas med icke förnybara energikällor, hur kan man få fram dessa och vad används de till?
 • Vad innebär lågland och varför är dessa områden viktiga för Europa? (odling, vattenvägar)
 • Vad menas med vittring och hur kan det gå till?
 • Vad menas med erosion och på vilka olika sätt kan det ske
 • Vad menas med ett delta?

Material:

 1. Keynote från lektioner: Europaresan avslut – elev
 2. Ne = se länkar i Keynoten
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans avslutar vi vår resa genom Europa med Holger, Mortensen och Esmés. Deras ”Geografens testamente” hjälper oss studera Europa utifrån en geografs ögon. Nu i del 2 kommer vi att ta oss från Europas industriella hjärta, via Spanien & Portugals kuster till Rysslands väldiga långland. Resan avslutas med att vi åter närmar oss resans start och vi landar vid Svarta havet.
Vi får med oss mer kunskaper om klimat och tillsammans med förståelse för viktiga industrier hittar vi fler förklaringar till varför människor bor tätare i vissa områden. På vägen kommer vi också studera fler faktorer som påverkar landskapet med erosion som ett viktigt fenomen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner, en analys i slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.51 Kartor
V 2 Kartor
v.3 Det rika och tätbefolkade Europa
v.4 Klimat & orkaner
v.5 Energikällor & Lågland
v.6 Odling & erosion + repetition
v. 7 rep + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi samarbetar med Sv och eng i en resa genom Europa. Vi synliggör viktiga geografiska fenomen och får en blid av olika delar av Europa. Här bygger vi vidare på de kunskaper om hur en geograf arbetar som vi inledde i åk 4. Tillsammans med vår ämnen kommer vi kunna öva på olika förmågor och synliggöra många olika delar i det centrala innehållet. Resan gör också att vi kan återbesöka platser vi varit på när vi studerade Medeltiden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.