GE- Sårbara platser, fattigdom & flyktingar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.45-4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor del 1
 • Hur uppkommer nederbörd på olika platser? (orografisk, Konvektionsnderbörd, frontregn)
 • Vad orsakar sårbara platser naturligt & skapat av människan?
 • Vad avgör hur sårbar en plats blir och vad gör FN vid katastrofer? (resiliens)
 • Vad är orsaken till jordbävningar och vilka konsekvenser får dessa ur perspektiv som familjer, företag & samhället? (Kontinentalplattor, Kontinentaldrift, Kollisionszon, Subduktionszon, – Spridningszoner,
 • Hur uppkommer vulkaner och bergskedjor? (Mittoceaniskaryggar, mantel, jordskorpa, inre & yttre kärnan, lava, magma, Gejser, geotermiskenergi, subduktionszon, djuphavsgravar, öbågar.
 • Vilka konsekvenser kan vulkanutbrott få?
 • Vad gör att tsunamis uppkommer och vad gör dem så farliga?
 • Vad menas med väder & klimat?
 • Vad avgör vilket klimat vi får på en plats? (Hav, höjd över havet, havsströmmar, Solen, El nino)
 • Vilka är de 5 stora klimatzonerna och vad skiljer dem åt?
 • Vad innebär det ekonomiskt att befinna sig i olika klimatzoner för t ex familjer, företag & länder?
 • Vad är monsuner och hur kan man se att detta hänger samman med översvämningar & erosion?
 • Hur kan klimatförändringar skapa fler sårbara platser
 • Hur kan man se att sårbara platser hänger samman med att människor befinner sig i en fattigdomscirkel?
 • Hur kan man se att sårbara platser hänger samman med att människor flyr?
 • Vad kan göras för att minska sårbarheten som uppkommer pga översvämningar?
 • Hur kan fattigdomscirkeln brytas?

Material:

 1. Sårbara platser – repetition (med länkar till NE + filmer):

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Geografi:
* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras.
* Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer längs vägen ha diskussioner där man alltid har chans att visa sin förståelse (kan inte sänka er). Mitt i har vi en mindre analys och sedan avslutar vi med en slutanalys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43 Muren och varför människor flyr till USA + Geoanalys Mellanamerika
v.45 Valet i USA – hur går det till? + Geoanalys Mellanamerika
v.46 Demokrati & diktatur & Hur styrs USA, Sårbara platser & nederbörd
v.47 Jämförelse FN & USAs styrelse + Sårbara platser med Geologiska hot
v.48 Geologiska hot + liten analys
v.49 Sårbara platser och geografiska kartanalyser – koppla till fattigdom och människors flykt
v.50 Geo analyser fortsättning, Olika typer av nederbörd
v.51 Orsaker till klimat, översvämningar & monsuner
v.2 Klimatzoner
v.3 Klimatförändringar som orsak till sårbara platser, fattigdom och människors flykt.
v.4  Kartanalyser, Repetition + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Människor är i olika grad utsatt för katastrofer och de lever därför i mer eller mindre sårbara områden/platser. Vi ska studera orsaker till dessa katastrofer och konsekvenser av dem. Ett viktigt mål att se kopplingen mellan dessa platser och fattigdom för att i nästa led se hur detta påverkar människors behov av att fly.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.