GE – Vår mat och kampen för en hållbar framtid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.7-v.13

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vad innebär det att leva och jobba i regnskogsklimat?
 • Hur förändras landskapet i regnskogen av erosion och hur uppkommer denna? (Avlagring, erosion, meandring, delta)
 • Hur är Europa inblandat i de stora plantagerna och hur har dessa påverkat människorna som lever där? (Kolonier, slavar, handel, emigration till Europa)
 • Vad är orsaken till avverkningen av regnskogen?
 • Vilka konsekvenser får avverkningen av regnskogen för olika grupper? (Urbefolkningen, fattiga bönder, stora livsmedelsföretag)
 • Vad menas med hållbar utveckling och hur jobbar miljöorganisationer för en hållbar framtid för regnskogen?
 • Vad innebär växthuseffekten och hur bidrar vår matproduktion till en ökad växthuseffekt?
 • Vilka konsekvenser får växthuseffekten i redan torra områden, i redan regnrika områden och i Sverige? (Torka, skogsbränder, smältande glaciärer, översvämningar).
 • Vad är hållbara lösningar som världen, länder och vi kan satsa på för att göra maten mer hållbar? (Tänk regnskog och tänk växthuseffekten)
 • Vad menas med tematiska kartor och hur påverkas storlek vid olika typer av kartor?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  Världen & regnskogarna – elev
 2. Lpp-genomgång att lyssna på:
 3. NE

  NE:

  Vad får vi vår mat ifrån?
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13040

  Palmolja:
  https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/palmolja/#hallbarhetscertifiering 

  Sojaodling:
  https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/soja/

  Urbefolkningen:
  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-drabbas-urfolk-nar-amazonas-skovlas/

  Olika typer av kartor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13044
  Film:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13044?tab=extraMaterial&id=3263217

  Vad finns det för orsaker till att människor flyttar på sig inom och till Europa?
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13036

  Vad innebär växthuseffekten?
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13030

  Handel & kolonier hur har detta påverkat Europa?
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13048

  Vad menas med hållbar utveckling?
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13037
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13037?tab=extraMaterial&id=3213413

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna. Orsaker till varför människor flyttar på sig i Europa
 • Namn och läge på världsdelar, världshav och utvalda platser i världen; länder viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso­vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med kartanalyser för att påminna oss om hur vi använder kartor. Härifrån startar jobbet med regnskogen och vår förståelse för det som sker där. Tillsammans söker vi orsaker och konsekvenser till den snabbt försvinnande regnskogen. Vi summerar det vi kommer fram till i vår tidning och ser om vi kan komma ut med vår första nyhetssändning! Vi följer sedan växthuseffektens inblandning och ser hur denna påverkar olika platser spå jorden. Längs vägen jobbar vi med att lyfta fram de hållbara lösningar som finns och ser hur alla kan vara med och påverka.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha återkommande ”redaktionsmöten” där vi diskuterar det vi tar del av och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 7: Kartanalys och namngeograi
Vecka 8: Analys geografi + kolonier & handel +  Handel & kolonier + Orsaker avverkningen + fattigdom
Vecka 10: Orsaker & Konsekvenser + start tidning
Vecka 11: Tidning/nyheter jobb+  Hållbar utveckling + Miljö organisationer + tidning
Vecka 12:  Växthuseffekten vad är det + koppling till mat+  Konsekvenser växthuseffekten
Vecka 13: Lösningar på alla nivåer – tidningen + repetition & analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar steget ut i världen och följer matens väg till Sverige. Fokus står regnskogen och hur vi i Sverige är med och påverkar det som sker där. Vi ser sedan hur detta hänger samman med växthuseffekten och vi följer denna och dess påverkan på olika platser i världen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.