Geograferna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur hittar man i en kartbok?
 • Hur kan man använda kartor/vad kan de visa?
 • Vad kallas olika typer av kartor?
 • Vad kan påverka om en karta går att lita på?
 • Vilka är väderstrecken?
 • Vad gör en geograf?
 • Vad påverkar hur bra det går att odla på en plats?
 • Vad är viktiga grödor som odlas och djur som föds upp i Sverige idag?
 • Vad är viktigt för böndernas odling idag?
 • Vad menas med hållbart jordbruk och vad kan göras för att jordbruket ska bli mer hållbart?
 • Var finns olika typer av skog i Sverige?
 • Hu kan man förklara skogsbruk med begreppen: plantera, gallra, avverka
 • Vad kan vi använda skogen till?
 • Vad är landhöjningen och hur skapar rullstensåsar?
 • Hur fungerar ett vattenkraftverk och vad finns det för positivt och negativt med vattenkraft?
 • Hur fångar vi solenergi och vad kan vi använda den till?
 • Hur blir vindkraft till energi?
 • Hur påverkar vattnets kraft I en älv, en strand  och När vattnet fryser till is?
Material:

Gleerups finns länkar i veckoplaneringen längre ned!

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer följa med på en resa genom Sverige som kallas den “Stora Sverigeresan – Geografens testamente”. Vårt uppdrag längs vägen är att förstå var det innebär att vara geograf. Längs vägen kommer vi ha olika uppdrag som gör att vi lär känna yrket och Sverige!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha test på de kartor vi jobbar med i namngeografi. Vi kommer sedan analysera Sverige somo slutuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Kartor, kartböcker och väderstreck
v.3 Resa 1 – Sjöarna och var finns sjöar
v.4 Resa 2 Slätterna & jordbruket
v.5 Tidningen & hållbart jordbruk
v.6 Resa 3 – Skogarna
v.7 Hållbart skogsbruk och tidningen
v.8 Resa 4 – Långa kusten,  inlandsisen och vattenkraft
v.10 Resa 5 – De stora öarna & rullstensåsar
v.11 Resa 6 – Bergen & hållbara energikällor: Vecka 11 Klicka för upplägg och material
v.12 Resa 7 – Skärgård & vattnets kraft: Vecka 12 Klicka för upplägg och material
Test karta 1-6 (fredag)
v.13 Resa 8 – De stora städerna – stad & landsbygd
v.14
v.16

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska skapa oss en förståelse för vad det innebär att vara geograf och utifrån detta fördjupa förståelsen för olika fenomen i Sverige.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.