Geometri – ”the teacher step back”

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 7 – 13

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

  • När och hur använder vi de geometriska satserna?
  • Hur kan vi få användning i vardagen av vår nyvunna kunskap?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupper om tre-fyra kommer ni få möjligheten att välja ett område att fördjupa er i. Ni kommer få fem lektioner på er till ert jobb. Därefter kommer ni att hålla en genomgång för övriga klasskompisar.

The teacher step back

Vi avslutar perioden med någon form av prov på området.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna, där du resonerar tillsammans med dina kompisar. Tillsammans i gruppen håller ni i en genomgång.

Jag kommer inte att bedöma er i någon specifik förmåga under det här projektet utan all lektionstid skall ses som en möjlighet att visa upp kvaliteter inom de olika förmågorna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 7

Må SG + Ti SR
Vi repeterar geomtriavsnittet från år 8 genom ett kapiteltest som ni arbetar med två och två. Kapiteltest + facit Hjälpmedel: Formelblad, miniräknare.

Genomgång av projektuppgift + val av område.

Ti SG + On SR  Projektuppgift i din grupp
To SG + SR Projektuppgift i din grupp

v 8

Må, Ti + To SG   Projektuppgift i din grupp. Inlämning av plansch, uppgifter och facit.
Ti, On + To SR   Projektuppgift i din grupp. Inlämning av plansch, uppgifter och facit.

v 10 Redovisningar och tid för räknande.

Må SG+ Ti SR Tid för förberedelse inför redovisningen + prov Algebra tillbaks.

Ti SG+ On SR Symmetri + egen räkning i boken s 97 – 98. Film om symmetri

To SG+SR Likformighet och kongruens + egen räkning i boken s 101-103. Film om likformighet och kongruens

v 11 Redovisningar och tid för räknande. 

Må SG + Ti SR Längdskala + egen räkning i boken s 106-108 Film om längdskala

On SR + To SG Area- och volymskala + egen räkning i boken s 112-115 (byte till ma på no)

Film om längd-area-volymskalaFilm om area och volymskala

To SR Pythagoras sats + egen räkning s 124-125 (byte till ma på no) Film om Pythagoras sats

v 12

Må SG Pyhtagoras sats + egen räkning s 124-125

Ti SG+SR Vikarie på matten – tid för räknande på det vi gjort hittills.

To SG+SR Likformiga trianglar och topptriangelsatsen + egen räkning s 118-121. Film om topptriangelsatsen

v 13

Må + Ti SG och Ti + On SR Egen träning på kapitlet 3.1-3.6

Övningsblad, elevernas uppgifter, basläger+ hög höjd

Övningsblad kap 3 + facit

Elevernas uppgifter: SymmetriLikformighet och kongruensLängdskalaArea- och volymskalaPythagoras sats

To SG+SR Prov på kapitlet

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.