Grupprocessen, ledarskap och gymnasiet!

När, under vilka veckor? HT-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi skapa trygga grupper inför sista läsåret på Lemshaga?
Ledarskap – hur är man en bra ledare och förebild?
Hur väljer man till gymnasiet?
Vad drömmer du om att bli?

Övergripande mål från LGR11 2.1
  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under uppstartsdagarna lägger vi stort fokus på att få ihop grupperna i Ladan. Genom att göra detta skapar vi relationer mellan de tre årskurserna 7-9 som bidrar till en ökad trygghet.

Eleverna delas in i tvär-grupper med åk 7-9.
Under olika stationer får grupperna fundera kring hur man kan bidra till tryggheten i Ladan bland annat genom att skapa aktiviteter på rasterna. De fick även genomföra en quiz med de regler som finns kring Ladan.
I dessa “ansvarsgrupper” (12-grupper) fortsätter sedan vår strävan mot trygghet genom en hel dag med gruppstärkande övningar i form av en Turf (skattjakt) i Gustavsberg. Här är också målet att bygga relationer mellan eleverna i högstadiet vilket målet är att öka tryggheten.

Vi lägger även fokus på hur man själv som elev kan bidra till att utveckla gruppen framåt och skapa trygga grupper under förberedelsen inför utvecklingssamtalen.

Vi ska gå igenom likabehandlingsplaner med samtliga klasser. Vad står det där?
Ladans regler lyfter vi och låter eleverna fundera kring. Kan eleverna koppla ihop Ladans regler och delar av likabehandlingsplaner?

Vi kommer tillsammans ta del av information om gymnasieval från vår SYV. Utifrån detta kommer vi vid utvecklingssamtal och mentorstimmar jobba vidare med att hitta bra A-planer, B-planer och C-planer för alla elever. Här tar vi fram frågor som kan undersökas och sedan användas inför valet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35

Trygghetsdagar i Ladan – jobb med ledarskap och grupprocesser.

v 36

Likabehandlingsplan

v 37

IUP-arbete

v 38

IUP-arbete + inför gymnasiet

v 39

Utvecklingssamtal

v 40

Inför gymnasievalet. Vad skiljer de olika programmen åt? Jobba med individuella tester.

v 41

Förberedelse av det individuella syv-samtalet. Lära sig att skapa och bjuda in till google-meet.

v 42

Gymnasieprat, Provförberedelse och individuella samtal.

v 43

Gymnasieprat, Provförberedelse och individuella samtal.