Hållrbar utveckling för kropp och knopp

Ansvarig lärare: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v.35-38, 42-43

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka positiva effekter uppnår du i hjärnan genom fysisk aktivitet?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till i våras?
 • Vad har pulspasset (på tisdagar) bidragit med till min fysiska hälsa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under första delen av perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. Vi fortsätter även med ett 55 minuters pass på måndagar (MR)tisdagar (MG) där pulshöjande aktiviteter skall ligga i fokus. Några kortare reflektioner kommer att fyllas i runt de pulshöjande lektionerna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna,  en kortare inlämning av reflektion efter fyspass, en utvärdering av dina mål inför Lemshaga spelen samt en avstämning över ditt fysiska mående innan höstlovet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 35

må-ti ingen idrott då ni har Ladandagar

Torsdag (gemensamma lektioner): Vi har dubbeltimme med No. Plocka bär, göra sylt och steka krabbelurer. Se LPP Orientering och Friluftsliv

Att planera ett individuellt träningspass – Uppgift

Fredag (MG): Intro Lemshagaspelen. Vi provar alla grenar i friidrott för denna dag och skriver ned våra resultat.

Vecka 36

Måndag/tisdag: Pulsfys på Ip. Vi pratar om Kondition och Puls. Vi tar puls,  joggar/springer Lemshaga loppet 3km och uppskattar vår anträngningsgrad enligt Borgskalan.

Torsdag: se Orientering/Friluftsliv.

Fredag (MR):Intro Lemshagaspelen. Vi provar alla grenar i friidrott för denna dag och skriver ned våra resultat.

Vecka 37

Måndag/tisdag: Genomgång av stafett inför Lemshaga spelen och övning på dina grenar/mål. Tisdagen blev konfotboll då vädrets makter inte var med oss!

Torsdag(båda): arbeta med våra mål i friidrott.

Fredag (röd-grön): Lemshagaspelen se separat information på schoolsoft

Vecka 38

Måndag/tisdag: Pulsfys/ inställd då jag var sjuk

torsdag: Samplanering med NO- Vatten prover vid sjö.

Fredag (MG): Ekedalsgymet. Att sätta mål för lektionen i jogg och styrka med utvärdering.

Vecka 39

Må/ti Coopers test- sätta mål och utvärdera

Torsdag: se Lpp för orientering och friluftsliv

Fredag:  MR- Ekedalsgymet. Att sätta mål för lektionen i jogg och styrka med utvärdering.

Vecka 40

Må/ti Pulsfys Amfieteatern- Pulsbingo

To– Samverkan No/Friluftsliv med lite längre pass.

Fre: Se Lpp Orientering/ Friluftsliv

Vecka 41

Må/ti Coopers test omgång 2 med satta mål.

To: Se Lpp Orientering och friluftsliv

Vecka 42

Måndag/tisdag: Pulsfys i Amfieteatern- fortsättning pulspapper.

Torsdag: Komp

Fredag (röd-grön) Oreineteringsprov/teoretiskt och praktiskt på Lemshaga. Se info Schoolsoft.

Vecka 43

Måndag/tisdag : Pulsfys i Amfieteatern- fortsättning pulspapper.

Torsdag:

Fredag (röd/grön): Info nytt projekt som startar efter lovet

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället.  Vi knyter även an till den forskning om hjärnan som så tydligt visar på positiva effekter av olika slag.Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

[stc-subscribe category_in=’Lokala planeringar’]