Hi – Kampen för rättigheter och första världskriget

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-v.7

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Hur uppkom feminismen och vilka idéer innehåller den?
 • Vilka samband och likheter finns mellan ideologier som feminism, liberalism & socialism?
 • Vad var orsakerna till den industriella revolutionen i Sverige?
 • Vilka konsekvenser fick industriella revolutionen för olika grupper i Sverige?
 • Hur uppkom Socialismen och vilka idéer innehåller den?
 • Vilka samband finns mellan socialismen och hur samhället ser ut i Sverige idag?
 • Vilka samband finns mellan olika ideologier och införandet av rösträtt/demokrati och rättigheter?
 • Vilka idéer innehåller nationalismen och vad gjorde att den lockade anhängare?
 • Vilka konsekvenser har nationalismen lett till sett ur olika perspektiv som Europas, länders, folkgrupper?
 • Vad är anledningen till att människor använder historia och vad är temat i nationalistisk historieskrivning? (kontinuitet, historiebruk)
 • Vilka samband finns mellan kolonialism och framväxten av rasism och antisemitism?
 • Vilka är orsakerna till 1.a Världskriget? (Imperialism, kapprustning, nationalism, allianser,
 • Vad är likheter och skillnader mellan 1.a världskrigets fronter?
 • Vilka konsekvenser fick 1.a Världskriget och fredsavtalet?
 • Hur kunde kommunister tar makten över Ryssland?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Kampen för rättigheter – elev
 3. NE
  Feminismen & Nationalismen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8813
  Imperialism & rasism
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8816
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8816?tab=extraMaterial&id=590967
  Sverige industrialiseras
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/9917
  Socialism & demokratiseringen i Sverige
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/9918
  Första världskriget:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8817
  Sovjetunionen & Gulag:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8818
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria­liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads­ villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Via Franska revolutionen får vi med oss feminismen och via industriella revolutionen i Sverige synliggör vi dels vad som lade grunden för revolutionen men även kampen för arbetarnas rättigheter & socialismen.
Via imperialismen kommer vi sedan in i nationalismen och vägen till ett första världskrig. Vi följer här även framväxten av demokratin samtidigt som rasismen & antisemitismen också växer. Efter kriget följer vi sedan hur ideologier blir extrema och leder till folkmord i nazismens och socialismens namn.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen  är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Liberalismen och so-smart
v.3 Industriell revolution och socialism i Sverige
v.4 Imperialism, rasism & Nationalism. Hur historia kan användas av t ex nationalister.
v.5 Mot demokrati och ett 1.a världskrig (orsaker, fronter & fred).
v.6 Diktaturer och folkmord i Nazityskland & Sovjetunionen
v.7 folkmord , repetition & Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på vårt arbete med att följa rättigheternas framväxt och med dessa framväxten av olika ideologier. Europas allt större intresse för världen och imperialismen tar oss också till det första världskriget och vi ser även hur ideologier leder till folkmord i Nazityskland och Sovjet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi jobbar aktivt med målet att få allas röster hörda och med det förbereda alla för att bli aktiva samhällsmedborgare. Grunden ligger i aktivt lyssnande och tänkande som vi hela tiden synliggör med diskussioner tillsammans.
Vi bygger också in ”klassmart” där vi ser till att alla hittar sitt sätt att bidra till tänkande, lyssnande och bidragande med att göra sin röst hörd.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.