Hi / Re -Medeltidsresan del 1 & 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 35 – 45

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys 2:(punkt 1-12) v.45
 • När var Medeltiden?
 • Vad gjorde att européer började utforska världen i slutet av Medeltiden och upptäckte de?
 • Vilka konsekvenser fick upptäckterna som gjordes?
 • Hur styrdes Sverige under Medeltiden och hur fungerade skatter och lagar?
 • Vad var ståndssamhället?
 • Hur påverkade den mäktiga kyrkan människors liv och vem var heliga Birgitta?
 • Vad var Kalmarunionen och hur hänger denna samman med Stockholms blodbad?
 • Vad gjorde Gustav Vasa för att bli kung och sedan att öka sin makt?
 • Vad menas med reformationen och vad blev konsekvenserna av denna?
 • Vilka viktiga riter har de kristna fortfarande idag?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Medeltiden elev
 3. Ne:
  Europa ut i världen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12970
  Kungen under Medeltiden:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13448
  Heliga Mäktiga kyrkan:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13449
  Unionen & blodbadet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12971
  Film: https://www.youtube.com/watch?v=YonuDJL2Ga4
  Kung Vasa:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12972
  Reformationen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12971
  Leva som kristen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13602
Frågeställning och följdfrågor till Analys 1:(punkt 1-12) v.39
 • Vad lärde sig vikingar på sina resor?
 • Vilka förändringar skedde under slutet av Vikingatiden
 • Vad var orsakerna till att Vikingatiden tog slut och mellan vilka år säger man att den varade?
 • Var fanns de första kristna och vilka städer blev viktiga när religionen växte?
 • Vilka var de 2 största kyrkorna som fanns under Medeltiden och vilka var deras viktiga städer?
 • Vad tänker de kristna om sin gud och var kan man läsa om denna?
 • Vad undervisade Jesus om och var kan man läsa detta?
 • Vad hände när Jesus dog och varför är dessa händelser viktiga idag?
 • Hur var livet i staden under Medeltiden och hur påverkade digerdöden Europa?
 • Vad var Hansan under Medeltiden och hur påverkade de handeln och makten i norra Europa?
 • Hur användes adelsmän, borgar och riddare av kungar för att få mer makt?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Vikingatid till Medeltid elev del 1

NE:Istanbul & Rom

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13604

NE: Tron och historia:

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13052

NE: Jesus lära och liv del 1

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13601

NE: Jesus död

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13601

NE: Pesten
https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13451

NE: Hansan

https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12971

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

Religion:
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Historia:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Centralt innehåll från kursplanen

Religion:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Historia:

 • De nordiska staternas bildande.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bege oss på en resa i tid och rum. Vi startar som vikingar i Konstantinopel och på resan genom Europa kommer vi försöka förstå vad nyheten kristendom innebär. På vägen kommer vi stöta på olika viktiga fenomen som fanns under Medeltiden. Vi kommer kunna se vad och vem som ger/har makt. Denna resa tar slut i en ny tid och en ny syn på kristendomen. Då har vi landat i Vasatiden och reformationen.

Resan delas in i 2 delar och 2 analyser för att innehållet ska bli mer hanterabart.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner, en analys i mitten och avsluta med en andra analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Var var vi – vikingatåg
v.36 Hur slutade Vikingatiden
v.37 Vilka olika kyrkor fanns och hur tänker kristna om gud.
v.38 Jesus lära och liv – Medeltidens Italien +städer + digerdöden.
v.39 Hansan + livsvillkor + riddare & borgar.
v.40 Analys 1 +  Europa upptäcker världen+  Kungarna i Norden
v.41 .Skatter länder & union + blodbad
v.42 Reformation & kristnas ritualer
v.43 resans mål
v.45 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på förra terminens historiedel om vikingatiden. Vi kommer väva samman religion för att se hur vi i Sverige blev kristna och vad det innebär att tro som kristen. Vi lägger en grund för vår geografiska resa/projekt som blir vår nästa steg efter höstlovet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.