Hörförståelse

Venus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 11-13

Vad?

Hörförståelse
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 

Förankring i kursplanens syfte
  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Centralt innehåll från kursplanen
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hörförståelse

Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.

 

Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska, i olika genrer och i måttligt tempo.

 

Hur?

  1. Lyssna på en engelsk dialog
  2. Svara på frågor om dialogen.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

De svar som eleverna har skrivit utifrån dialogen.

 

Varför?

Öva på att hörförståelse i ämnet engelska.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna via Kahoot!

 

Lycka till!

Maria