Hur skriver man ett reportage?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.7-10

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man ett reportage?

Vilka genretypiska drag har ett reportage?

Hur gör man en intervju?

Hur samlar man dokumentation?

Hur arbetar och tänker en en journalist som ska göra ett reportage?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Vilka förmågor som bedöms ser du på Schoolsoft, i uppgiften.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under din prao ska du göra en intervju och samla dokumentation. Dokumentationen ska bestå av foton, ljud, ljus och synintryck.

I skolan läser vi några olika reportage och diskuterar genretypiska drag.

Efter din prao ska du när du är i skolan, ska du skriva ett reportage.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni kommer få sex lektioner på er att skriva ert eget reportage.

Två av dessa lektioner kommer gå åt till att läsa och ge respons till två klasskompisars reportage.

Till sist får ni ytterligare 1-2 lektioner på er att utveckla era texter innan ni lämnar in dem till mig.

Texten ska vara klar och lämnas in i Google Classroom den 15 mar för Röd och 16 mars för Grön.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 8 intervju och insamling av dokumentation.

Här ligger frågorna och skrivmallen:

Praouppgift vt-18

Skrivmall, reportage

v. 10 skriva

v.10+11 Skriva, respons och utveckla.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.