Informations från Fritids

Information inför utvecklingssamtalsdagen 25/9

Nytt för i år är att vi även kommer att erbjuda samtal med er ansvarspedagog/klubbenkontakt för specifika fritidsfrågor. Detta kommer att ske i anslutning till ert ordinarie samtal med er mentor. 

Detta medför att flera av den ordinarie fritidspersonalen kommer att vara uppbokade i samtal denna dag. Det kommer att finnas annan personal från skolan för er som ändå är i behov av barnomsorg denna dag.
Pga detta önskar vi att ni fyller i närvaro alternativt ledig snarast denna dag, och respekterar sista anmälningsdag som är fredag 13/9. 

 

Självständig hemgång

Med anledning av att vi har märkt att fler och fler vill träna på att gå ner till rondellen själva behöver vi informera om vårt självständighetskontrakt.

När man är redo att gå hem och då lämna skolans område själv är individuellt. Det är viktigt att man känner sig trygg, att man kan klockan, och kan hålla koll på tiden själv. Vi har inte möjlighet att hålla reda på alla barns olika tider. I början hjälper vi dock självklart till genom att påminna dem att kolla klockan med jämna mellanrum. 

Tyvärr har vi problem med våra stora klockor på skolans fasader, de fungerar dessvärre inte felfritt men vi jobbar självklart på att lösa detta problem. Tills dess är det mycket önskvärt att eleverna har en egen armbandsklocka på sig för att själva kunna hålla koll på tiden.
Observera att så kallade smartwatch likställs med mobiltelefoner.

Hälsningar Fritids