Inskolning till Pluto – förskoleklass och fritids

Ansvarig/Ansvariga lärare: Plutos pedagoger

När, under vilka veckor?

Grupp 1 i tre dagar mellan 9-12, v 32.

Grupp 2 i tre dagar mellan 9-12, v 33.

 

Vad?

Vi tar emot 37 nya barn som startar sin skolgång på Lemshaga och de kommer från 17 olika förskolor på Värmdö och Ingarö.

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi inledningsvis ta emot barn och föräldrar på bästa sätt så att de känner sig välkomna till sin nya skola?

Övergripande mål från LGR11 

2.1 Normer och värden

  • Skolans mål att att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Förankring i kursplanens syfte

3. Förskoleklassen

  • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

4. Fritidshemmet 

  • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Dag 1

Kl. 9.00 – 11.00 Barn och föräldrar är välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.

Vi kommer att leka, ha samling och sagostund under förmiddagen. Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen. När tiden närmar sig lunch går barn och pedagoger tillsammans i Plutoledet till matsalen för att äta. Ni föräldrar stannar kvar på gården eller i klassrummen och umgås.

Kl.11.00 – 11.30 lunch i matsalen för barnen. Vi kan tyvärr inte erbjuda er föräldrar lunch under inskolningsdagarna.

Efter lunchen samlas vi vid Lemshagaeken utanför matsalen för att säga hejdå den första dagen. Ni föräldrar möter upp oss där.

Kl.11.30 – 12.00 har du som förälder möjlighet att tillsammans med ditt barn leka en stund på gården innan ni går hem.

Dag 2

Kl. 9.00 – 11.00 Barn och föräldrar är välkomna in i klassrummen.

När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén. Där finns det möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar, det finns också tillgång till datorer för att titta på Lemshagas hemsida.

Skolans IT-pedagog träffar er för genomgång av hemsida och inloggning till Schoolsoft.

Barn och pedagoger har samling inne för att sedan gå ut och titta på gårdsgränserna.

Kl.11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.

Kl.11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum).

Föräldrar loggar ut på ipad i hallen vid hemgång.

Dag 3

Kl. 9.00 – 11.00 Barn och föräldrar är välkomna in i klassrummen när ni skrivit in er på vår ipad i hallen. Den här dagen lämnar du ditt barn på morgonen och åker iväg en stund och hämtar sedan kl 12.00.

Kl. 11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.

  1. 11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum).

Föräldrar loggar ut på ipad vid hemgång.

Dag 4

Nu kan barnen gå på Plutofritids utifrån de behov som finns.

(Dvs då ditt barn har haft sina tre inskolningsdagar.) 

Vi har öppet kl. 7.30-17.00.

Glöm ej att notera närvaro på vår ipad på morgonen eller skriva upp på whiteboardtavlan om någon annan person hämtar på eftermiddagen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eftersom barnen kommer från 17 olika förskolor är det viktigt att vi tar emot dem och föräldrarna på bästa sätt med välkomnandets etik i centrum, så att alla känner sig trygga och bekräftade i den nya miljön.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
  • Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

 

Utvärdering

Vid lärakännasamtalen (v.35 och 36) stämmer vi av med föräldrarna hur inskolningen och de första veckorna har gått.