Jaget, gruppen och omvärlden!!

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Henrik Forselius, Ann Kerstis, Cristin Axörn

När, under vilka veckor?
VT-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
  • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
  • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
  • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
  • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
  • På vilket sätt öppnar praoveckan upp mina ögon för yrkeslivet?
  • Hur skapar jag möjligheter för min hjärna att få utvecklas och vila?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under mentorstid diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får jobba med att sätta mål kring samarbete och andra områden i skolan. En viktig del kring målsättning är att skapa sig attraktiva mål. Många av er kommer knyta era målformuleringar till meritvärdet som sedan används till ansökan till gymnasiet. Därför kommer vi arbeta aktivt inför utv.samtalen.

Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.

Vi lägger en del tid för att förbereda praon vecka 8 och sedan kommer möjlighet ges för en diskussion efteråt.

Senare på terminen sätter vi hjärnan i fokus på lite olika sätt. Ni kommer i mentorsgrupper få göra tre olika saker under tre veckor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Klassråden ger chansen att lyfta fram idéer till förändringar av regler, handlingsplaner och andra områden i Ladan/skolan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 3: Inför utv.samtalen och praon

Vecka 4: Fortsatt jobb inför utv.samtalen

Vecka 5: Utv.samtal

Vecka 6: Enkätundersökning kring skolan. Promenad ute för att rensa hjärnan.

Vecka 7: Strömavbrott – skolan stängd.

Vecka 8: Prao

Vecka 10: Redovisa praon

Vecka 11: Hjärnan och fysisk aktivitet

Vecka 12: Utvärdering av mål satta under utv.samtalen + Klassråd

Vecka 13: Klassråd + Digitala resurser

Vecka 14: Mat och idrottsprojektet

Vecka 15-16: Påsklov

Vecka 17: Promenad /Provplugg

Vecka 18-20: Mat, Mindfulness, Visualisering/målsättning (rullande schema).

Vecka 21: Studiedag

Vecka 22-23: Gemensam planering inför klassens dag (alternativt komma ikapp/fixa rester)

Vecka 24: Klassens dag