Källor & världsreligionen islam

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.12-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor 
 • Vad menas med sekularisering och vad är grundtankarna inom Humanismen? (repetition)
 • Vad är orsakerna till att muslimer tänker olika/har olika syn på saker och finns det tydliga grupper/inriktningar?
 • Vad menas med islamofobi och islamofob?
 • Vad menas med begreppen Allah, islam, muslim, salam, imam, moské, Koranen.
 • Hur skapades islam och vad gör Muhammed viktig?
 • Hur kom koranen till, vad är det för bok och vad har den för budskap?
 • Vilka likheter och skillnader kan man se mellan Koranen & Sunna om jämför med andra religioners heliga skrifter.
 • Vad innebär de 5 pelarna och vilka andra riter är viktiga i en muslims liv?
 • Vad anser en muslim är rätt och orätt?
 • Vad menas med sharia och hur kan detta påverka ett samhälle?
 • Vilka likheter & skillnader går att se mellan sharia och andra människors tankar om dygder och synder?
 • Vilka likheter och skillnader kan man se mellan olika religioners syn på jämställdhet, sexualitet, sekularisering?
 • Vilka likheter & skillnader kan man se mellan buddhismens syn på livet – 4 sanningar, de åttafaldiga vägen, målet och hur muslimer tänker om sin väg Sharia.
 • Vad menas med stora och lilla jihad?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.12
Onsdag
Intro + Källkritikguiden kort ht 18 + Öva rel NP – år 9 elev
Torsdag (grön)
Källkritikövning & diskussion + Repetition av vad vi har med oss + Kartan över muslimer i världen
Del 2 – Vad har vi med oss
Islam i Världen 1 – var på kartan
Fredag
Röd källkritik
Grön: Islam i världen 2

v.13 (detaljer finns i classroom)
Torsdag: öva källkritik
Fredag källkritik -analys

v.14 (detaljer finns i classroom)
Onsdag: Islam i världen 2 forts + Islamister, sekulära, feminister
Torsdag: Historia:Muhammed och vägen till en religion
Fredag: Historia:Muhammed och vägen till en religion

v.16 (detaljer finns i classroom)
Onsdag: Koranen
Torsdag: Splittringen
Fredag: Splittringen

v.17
On: de 5 pelarna
To: 5 pelarna
fr: 5 pelarna – jämförelser med andra religioner – analys + riter i livet

v.18
On: Sharia – halal & haram i jämförelse med dygder & synder
to: halal & haram i jämförelse med dygder & synder

v.19:
On: Stora & lilla Jihad
to:Jämförelser med Buddhismens väg – dharma

v.20
on Jämförelser med Buddhismen
To: rep
Fre:Analys

Material

 

Lpp-genomgång:

Keynoteblad

 

Källkritikguiden:

Källkritikguiden vt 18

Gleerups:

se varje del i veckoplaneringen

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.