Klassresa

Ansvarig/Ansvariga: Föräldrar i Solen
När, under vilka veckor? torsdag-fredag v.34

 

Vad?

Vart vi vill resa på lägerskoledagarna?
Vad vi vill göra?
Vad vi ska göra och tidsplan?

Frågeställning (och följdfrågor):

Genom en skolresa till Gotland ska eleverna tillsammans arbeta för att stärka gruppgemenskapen och lära känna dess medlemmar bättre.
Detta till exempel genom planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet eller genom fördjupning inom ett ämne i grupp.

Program: Gotland program 2017_ver6

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Förmåga att samarbeta med olika personer
 • Förmåga att ta instruktioner och följa dem
 • Förmåga att ta egna initiativ
 • Problemlösningsförmåga


Målet med undervisningen är att du ska:

 • Bidra till att klassgemenskapen stärks och att du försöker att lära känna minst två nya klasskamrater bätrte än tidigare
 • Arbeta med ett medvetet genusperspektiv där du ser till att du umgås med såväl pojkar som flickor.
 • Kunna ge exempel på hur historia kan avläsas i våra dagar genomtraditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader städer och gränser.
 • Kunna ge exempel på någon Gotländsk maträtt samt någon gotländsk lek.
 • Kunna berätta om minst två saker om Gotland och /eller dess turistattraktioner

Läger, mål,syfte, handlingsplan

Hur?

Hur har vi arbetat?

Se förra årets LPPer.

Sammanhang och aktualitet:

Genom en skolresa till Gotland ska eleverna tillsammans arbeta för att stärka gruppgemenskapen och lära känna dess medlemmar bättre för att kunna bygga vidare på det i hela nian.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället
 • Ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö under skolresan.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

 

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Eventuell pedagogisk dokumentation: