Kolteckning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Mars v35 och framåt

Vad?

Flera konstnärer målar samma tavla! Ni ska samarbeta i grupp och tillsammans skapa en gemensam kolteckning.

Frågeställning och följdfrågor

-Kan man måla en tavla tillsammans?

-Kan det finnas konstnärer som gör det? 

-Hur kan det gå till?

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en bild utifrån givna förutsättningar

-Du provar en undersökande teknik där du använder kolkritan och formen på ett medvetet sätt.

Kunskapskrav: kunskapskrav mars

Hur?

Hur ska vi arbeta?

  1. Jag presenterar uppgiften och visar inspirationsbilder. Vi tittar på filmer som handlar om kolteckning, och hur man gör skuggningar. 

Bildspel med inspiration:kolteckning

Film om Ljus och Skugga med kol: https://www.youtube.com/watch?v=4M80KK4Stwc

  1. Vi ska använda oss av kolkritor i den gemensamma bilden. Därför vill jag först gå igenom några övningar för att vi ska bli kompis med materialet kol. Vi övar på att rita hårt och löst med kritan och hur man gör skuggor och övergångar. Jag har en genomgång kring kolkritan och vilka andra material som kan vara bra att ha när man tecknar med kol.
  2. Jag skapar grupper. Varje grupp får ett stort papper (1×1 meter), en bild på ett OH-papper, och en OH-apparat. Sen ska ni med hjälp av kolkritor fylla i bilden på det stora pappret. Här får ni chansen att visa vad ni lärt er i övningarna innan. Det viktigaste i den här uppgiften är att ni samarbetar och hjälper varandra. Då blir det en så bra kolteckning som möjligt!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam redovisning i klassen där varje grupp får berätta om sin kolteckning och hur samarbetet har gått. Jag bedömer hur ni löser uppgiften i grupp och hur varje elev arbetar i gruppen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 presentation av uppgiften. Övningsuppgifter med kol.

Lektion 2 vi påbörjar grupparbetet med den gemensamma bilden.

Lektion 3 arbetar med bilden

Lektion 4 arbetar med bilden

Lektion 5 redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att samarbeta och att arbeta mot ett gemensamt mål som resten av gruppen, övar du dig i att ta hänsyn till andras önskemål och färdigheter. men du har också chansen att träna på att ta din egen plats och uttrycka hur just du vill ha det.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att träna på att samarbeta och ta hänsyn till andra genom ett kreativt och estetiskt arbetssätt. 

Utvärdering

Vi utvärderar projektet tillsammans under redovisningstillfället.