Kritiska glasögonen på!

Kritiska glasögon! -en reklamanalys

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

v 39-40

Vad?

Vi ska undersöka reklambilder på djupet. Vi ska öva oss på att beskriva vad vi ser, tänker och känner när vi ser en reklambild. När vi granskar bilderna ska vi fokusera på hur kvinnor och män framställs i reklamen. Vi ställer oss frågan vilka signaler reklamen sänder ut om hur vi bör vara och se ut, makt, sexualitet och kön.

Frågeställning och följdfrågor

-Vad är reklam för dig?

-Var stöter du på reklam?

-Vad är reklamens syfte?

-Finns det dolda budskap?

-Kritiska glasögon-vad kan menas med det?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du ska med hjälp av ämnesspecifika begrepp, egna åsikter och erfarenheter kunna beskriva och tolka en reklambild.

Kunskapsmatrisen: kunskapskrav reklamanalys

Förenkling av matrisen:

Du kan tolka samtida bilder och visuell kultur och för då…resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

-enkla och till viss del underbyggda (E)

-utvecklade och relativt väl underbyggda (C)

-välutvecklade och väl underbyggda (A)

Du kan beskriva bildernas uttryck, innehåll och funktion…användning av ämnesspecifika begrepp.

-på ett enkelt sätt (E)

-på ett utvecklat sätt (C)

-på ett välutvecklat sätt (A)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska titta närmare på hur reklambilderna är uppbyggda, vilka signaler de sänder ut och hur vi tolkar dessa. Jag inleder med att gå igenom exempel på olika reklambilder och därefter granskar vi tillsammans reklam med fokus på kvinnligt/manligt. Jag visar hur man kan manipulera en reklambild så att den inte alls ser ut som originalet. Jag presenterar ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Filmklipp som vi tittat på i inledningen:

Manipulera i photoshop-      https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

Body evolution – https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE

Hur traditionella könsroller presenteras i reklamen – https://www.youtube.com/watch?v=2SrpARP_M0o

Därefter väljer du en reklambild som innehåller bilder av människor. Jag vill att reklambilden måste väcka tankar hos dig. Titta på den ordentligt innan du börjar skriva. Svara på frågorna som bifogas nedan. Ta på dig dina kritiska glasögon!!!

Frågor till bildanalys:bildanalys-frågor

Lista på ord och begrepp som är bra att ha med:Ord och begrepp-bildanalys

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 39 Genomgång av vad vi ska göra, vi granskar gemensamt några reklambilder med fokus på könsroller, och vi tittar på filmklipp som visar hur enkelt man kan manipulera en bild. Vi hinner även börja på den individuella analysen.

v. 40 Individuellt skrivarbete. Du väljer ut en reklambild och analyserar den utifrån frågorna som bifogas ovan.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bombarderas dagligen av bilder som vill påverka oss och genom att öva sig i att granska reklambilder som vi har omkring oss är det lättare att vara kritisk till det vi ser. Det ökar medvetenheten över hur reklambilderna faktiskt påverkar oss.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi avslutar med att granska ett (frivilligt) elevexempel och diskuterar tillsammans.