Kvällsmöte med fokus på specialpedagogik

Vår årliga fortbildningskväll med fokus på specialpedagogik fick i år en ny utformning på grund av den pågående pandemin. Den 2:a december samlades all pedagogisk personal i olika digitala möten där resurspedagogerna i respektive årskurs var sammankallande. Målet med kvällen var att vidareutveckla lärmiljön för alla våra elever genom ett utökat samarbete mellan lärarna och resurspedagogerna. Resurspedagogerna har på sina möten under höstterminen deltagit i fortbildning utifrån boken ”Värsta bästa jobbet”. Frågor och tankar som lyfts på dessa möten blev underlag till det som vi tänkte, samtalade och enades kring under kvällen.