Learn English

Learn English

Ansvarig/Ansvariga lärare:Cecilia Högsveden-East
När, under vilka veckor?
HT-16

Vad?
Vi lär oss engelska genom varierade uttrycksformer.

Frågeställning och följdfrågor
Hur kan vi bli bättre på engelska – både enskilt och i grupp?
Hur kan vi våga använda engelskan i vardagen? (på resor, studiebesök mm)
Hur stavas orden? Hur uttalas de?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Eleven

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte, centralt innehåll
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Eleven ska kunna samtala om ämnen som han/hon känner till. Eleven ska kunna lyssna på och förstå enkelt talad engelska.
Eleven ska kunna göra enkla presentationer.
Eleven ska kunna skriva enkla beskrivningar och meddelanden.
Eleven ska kunna delta i sånger, ramsor och dramatiseringar.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi använder oss av vårt nya engelskmaterial där vi kan lyssna på berättelser, själva läsa, bli bättre på att uttala nya ord och meningar samt att stava dessa. Vi kan dramatisera, spela spel mm.
Vi tar chansen att använda oss av engelska vid studiebesök, kontakt med vår vänskola mm.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Vi följer engelskbokens planering. De första kapitlen repeterar saker som vi redan har arbetat med. Vi fokuserar en hel del på stavning.

Varför?
Sammanhang och aktualitet
Vi har ända sedan år ett arbetat med engelska på ett lekfullt sätt, med stort fokus på kommunikation, att våga uttrycka sig på talad och skriven engelska. Nu tar vi ett steg till genom vårt nya engelskmaterial med hörövningar, skrivövningar, dialog mm.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvar var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utvärdering
Vi utvärderar kontinuerligt under processen både enskilt och i grupp. Vissa veckor har eleverna glosläxor som förhörs både muntligt och skriftligt.