Learn ENGLISH First book + UR:s Pick a colour

När, under vilka veckor? HT och VT 20/21

Ansvarig: Camilla och Sara

Vad ska vi göra?
Vi ska tillsammans utforska kring det engelska språket. Vi kommer titta närmare och lära oss nya ord och fraser på engelska. Vi kommer tillsammans prata om vad vi ser och även hur de nya orden låter. 

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer med hjälp av läromedlet Learn english First book gå igenom de olika momenten som finns i läromedlet. Eleverna kommer här få göra övningar där hen får lyssna på ord, skriva ord och meningar, tala och samtala med en kompis samt även dramatisera det vi praktiserar. 

Vi kommer även titta på UR:s serie Pick a colour (säsong 1). Kopplat till dessa filmer kommer vi att samtala, sjunga, samt praktiskt jobba med olika fraser på ett roligt och kreativt sätt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35 Vi presenterar oss på engelska och lär oss fraserna: 

 • Hello! My name is …
 • What is your name?

Därefter så skriver vi och ritar vårt namn.

Vi tittar även på serien Pic a colour ”My name”: https://urplay.se/program/192350-pick-a-colour-my-name

Vi sjunger och pratar om vad som sägs under filmen.

1: Colours

Vi tittar på färgerna pink, black, white, red, brown, green, yellow and blue.

Vi tittar på våra kläder och säger fraserna:

 • What colour is this?
 • It is …

2: Colours

Vi fortsätter att arbeta med våra färger och gör loppor där eleverna nu får öva på fraserna:

 • Say I number?
 • ….
 • one two tree …ten
 • Pick I coloure
 • pink/black/white/red/brown/ green/yellow/blue

3: Colours

Vi fortsätter arbeta med våra färger genom:

 • crosswords
 • Bingo
 • Role the Dice
 • Memory

Sjunger en sång i slutet:

(Mel: Blinka lilla stjärna)

Colour song (kopieringsunderlag i lärarhandledning)

4: Numbers

Vi räknar framåt och bakåt på engelska i samlingen och tittar samtidigt på våra siffror 0-10. Därefter så jobbar vi vidare med våra siffror genom att eleverna får skriva på engelska, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vi tittar på den film som är kopplat till materialet för att öva fraserna:

 • What number is this?
 • zero/one/two/three/four/five/six/seven/eight/nine/ten

5: Numbers

Vi forsätter arbeta med våra siffror.

 • Crossword
 • Bingo
 • Roll the dice
 • Flash cards

Vi sjunger en sång (se kopieringsunderlag i lärarhandledningen)

Vi gör pop fast på engelska den som säger 10 får sätta sig ned.

6: Storytime

Vi läser boken ”Fun at the Beach”

Vi läser boken först genom att bara titta på bilderna därefter lyssnar vi på berättelsen. Sen testar vi på att läsa för varandra.

 • Vi samtalar om handlingen.
 • Översätter
 • letar efter ord och upprepningar.
 • Vi kopplar texten till elevernas egna erfarenheter.
 • Vi dramatiserar berättelsen i mindre grupper.
 • Alla får lyssna på tre frågor som är kopplade till texten och ringa in rätt svar i sin bok.

7: Storytime

Vi läser boken ”Top dog”

Vi läser boken först genom att bara titta på bilderna därefter lyssnar vi på berättelsen. Sen testar vi på att läsa för varandra.

 • Vi samtalar om handlingen.
 • Översätter
 • letar efter ord och upprepningar.
 • Vi kopplar texten till elevernas egna erfarenheter.
 • Vi dramatiserar berättelsen i mindre grupper.
 • Alla får lyssna på tre frågor som är kopplade till texten och ringa in rätt svar i sin bok.

8: Food

Vi tittar på ”Pick a Colour” Food https://urplay.se/program/192349-pick-a-colour-food

Vi pratar om olika maträtter och leker restaurang. Vi övar på fraserna:

 • What would you like to eat?”
 • I would like to eat … hot dog, pizza, meatballs…
 • What’s your favorite food?
 • My favourite food is…hot dog, pizza, meatballs…
 • I like…strawberries, blueberries, banana, grapes, pineapple, apple, orange, raspberries, watermelon apple, cookies,…
 • I am hungry. We are hungry.

9: Fuits

Vi tittar på olika frukter i boken och lär oss hur de uttalas samt hur vi skriver dem.

 • vi sjunger en rap …

I like. BIG, BIG apples. BIG BIG apples yea!

I like small, small apples, yeah!

I like big and small.

10: Fuits

Vi lära oss fler fraser där vi övar på att fråga kompisarna vilka frukter som hen gillar eller inte gillar.

 • What di you like?
 • I like Lemons.
 • I don´t like pears.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Vi arbetar med de 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utforskande och med hjälp av många olika ”språk” för att nå många elever.