Learn English – Third Book

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela

När, under vilka veckor? 21/22

 

Vad?

 • Vi lär oss grunderna i det engelska språket.

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?
 • Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen år 1-3

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur? 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Varannan vecka arbetar vi i vårt material Learn English. Vi följer arbetsgången i arbetsboken. Utöver det leker vi lekar samt sjunger sånger på engelska. Vi läser/lyssnar på engelska böcker samt ser på olika engelska kortfilmer. 

 

Fraser, ord och begrepp i respektive kapitel:

Welcome back

 • Dialog: “My name is..”, “What is your name?”, “I am …. years old” , “How old are you?”, “I live in….” , “Where do you live?”

 

Good to know

 • Number, days and months. 
 • Dialog: “What day is it today?”, “What day is it tomorrow?”, “What day was it yesterday?”

 

Wild animals

 • Story time – “The den”
 • Animals
 • Dialog: “At the Zoo”
 • Grammatik – singular och plural 

 

Opposites

 • Story time – “Wet paint”
 • Tall, short, big, small, clean, dirty ….
 • Dialog: “Lost dog”
 • Grammatik – have, has “I have…”, “You have…”, “He/she has…”, 

 

After school

 • Story time – “Swap!”
 • Play the piano, go horse riding, bake a cake, walk the dog …. 
 • Dialog: “Busy week”
 • Grammatik this (den här),  that (den där) “This is a lamp”, “That is a chair”

 

Lunch time

 • Story time – “Dad’s jacket”
 • Meatballs, steak, hot dog, chicken, apple pie ….
 • Dialog: “Hot dog or pie?”
 • Grammatik – am, are, is  “I am …”, “You are ….”, “He/She is ….”

 

Weather

 • Story time – “The storm”
 • Cold, warm, windy, cloudy, sunny, snowy ….
 • Dialog: Play outside
 • Grammatik – like, likes  “I like…”, “You like…”, “He/She likes…”

 

Party time

 • Story time “The scarf”
 • Cake, candles, surprise, cupcake, balloon, gift, sweets …..
 • Dialog: “Birthday cake”
 • Grammatik – a, an ”I eat a banana”, “I eat an apple”

 

Every day

 • Story time – “An important case
 • Go to school, eat dinner, wake up, take a shower ….
 • Dialog: “Good morning”
 • Grammatik – my, your “This is my ball”, “That is your ball”

 

The house

 • Story time – “The secret room”
 • Door, garden, bedroom, kitchen, window, floor ….
 • Dialog: “Time for homework”
 • Grammatik – behind, between, in front of  

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla ska känna sig välkomna att samtala i gruppen.