Let’s make a Christmas movie

När, under vilka veckor? 

v 45-51

Vad ska vi göra 

Vi gör en julfilm om julen i engelsktalande länder och i Sverige.

Hur ska vi arbeta?

I grupper, som alla gör sin egen film.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 45 – intro + modifiera planeringen tillsammans + Sammanställning gemensamt (think, pair, share) Vad vet vi om julen (eng/sv)? Hur är en klassisk julfilm uppbyggd? + genomgång: delar i ett manus/handling?

v 46 –  gruppindelning + hitta på och rita in en grov-skiss på sin kurva, fota och lämna in, skriva/prata in manus

v 47 – skriva/prata in/hitta på manus + bli klar med manus

v 48 – Bestämma inspelningsordning + öva + fixa kläder och rekvisita (om det behövs)

v 49 – spela in film (tips: filma i rätt ordning så det går fort att sätta ihop sen?)

v 50 – redigera film + bli klar + lämna in

v 51 – Julbio i klassrummet!

 

Regler:

Alla i gruppen måste prata, helst ungefär lika mycket. (anpassningar görs såklart där det behövs, prata med Fia)

Filmen får vara max 10 min lång. Helst 5 minuter.

Det måste vara med en början, en konflikt, en upplösning, ett slut.

Det måste handla om julen i engelsktalande land/länder + något om julen i Sverige.

 

Bedömningen sträcker sig över period två till tre och justeras under vårterminen.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Viktigt:
Det här är INTE en skrivuppgift och INTE en ’teater-spelar-bedömning’.
Det finns inslag av skriftliga förmågor, men det är en i huvudsak en muntlig, interaktiv, kommunikativ uppgift, med fokus på att öva på att prata engelska.
Jag kommer också att titta på din delaktighet, hur du visar förståelse, följer instruktioner och använder strategier.
______________________________________________
Sammanhang och aktualitet
Centralt innehåll från kursplanen
Förankring i kursplanens syfte
Övergripande mål från LGR11 2.2
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet