LPP Experimentverkstad

Veckans Experiment/ Experimentverkstad .

Ansvariga lärare: Sofia & Mats

När, Måndagar Mars-April, ev Maj 2017, kl. 15:15-16:15

Vad?

Utmana barnen att vilja pröva sina tankar och idéer i verkliga tester.
Kan vi minska trösklar till att bryta genusmönster samt skapa nyfikenhet till olika arbetsområden (yrken). Att planetan, pröva, utvärdera och utveckla sin förmåga blir centrala delar. Barnen kommer att jobba reflekterande i ”CoT- modellen”, I used to think but now I think”.

Övergripande mål från LGR11, förankring i kursplanens syfte

2.2 Kunskaper

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

4. Fritidshemmet, Centralt innehåll.

  • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa var- dagliga problem.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur?

Barnen samarbetar två och två. Det ska tillsammans planera, genomföra, utvärdera och beskriva/ identifiera eventuella utvecklingsområden. Experimenten genomförs med få olika material för att användandet och utformningen skall bli det centrala. Varje experiment genomförs två veckor rad. Vi anslår informationsblad samt anmälningslista där barnen kan anmäla sig och föräldrarna samtidigt kan se vad som erbjuds. Ansvarspedagoger presenterar veckans experiment för sin barngrupp.

Varför?

För att ge barnen en ökad tillit till sin egen förmåga. För att sänka tröskeln till att våga pröva inom de naturorienterande ämnet. Att visa glädjen i att våga pröva samt viljan att utveckla vidare. Fördjupa sin förmåga att samarbeta, planera och utvärdera.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Barnen gör en egen utvärdering av själva arbetet, experimentet. Senare kommer vi att diskutera och utvärdera på fritidsråden. Dokumentation anslås löpande på fritids.