Magnetism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v35- 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Vad trodde man förr om magneter?
  • Vad fastnar på magneter?
  • Vad är magnetism?
  • Vad är magnetisk kraft?
  • Vad är norrsken/sydsken?
  • Hur fungerar en kompass?
  • Vad använder man magneter till?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.