Månadsbrev- mars

Merkurius

Mars månad börjar enligt mig på ett strålande sätt, idag är det strålande sol, minusgrader och snö, massor med snö. Detta tog vi fasta på och gick ut, vissa mer energiskt än andra men vi gick ut.

Idrott

Under v 11-12 kommer ni fylla i en hälsodagbok i idrotten. Detta ska fyllas i varje dag genom att ni kryssar i vad ni gjort för något. Tänk på att fylla i alla dagar för bättre tillförlitlighet eftersom det är en form av undersökning. Hjälp gärna varandra och påminn er om att denna hälsodagbok ska fyllas i, vi vill gärna ha er föräldrars hjälp också att påminna.

Svenska

Vi har nu släppt litteraturhistorien och ska gå vidare in i nästa område. Vi ska analysera texter. För att detta ska bli både roligare och kanske ännu mer aktuellt (för er) kommer vi att analysera låttexter. Vi kommer börja nästa vecka med att analysera gemensamt i klassen kring låtar som jag (Marie) valt. Arbetet kommer sedan mynna ut i att ni ska välja en egen, valfri låt som ni ska analysera och sedan redovisa denna analys i klassen.

Syv

Under våren kommer vår syokonsulent Daniel kommer till oss i Merkurius och prata om gymnasiet. Vi har denna gången valt tillsammans med Daniel att vi koncentrerar oss på att ha mötet tillsammans med eleverna och att ni vårdnadshavare kommer att få chans att träffa honom under höstterminen i åk 9.

Kommande

21/3 Livskunskap Röd
28/3 Livskunskap Grön
19/4 Polarna till Röd
20/4 Ungdomsmottagningen, Grön
26/4 Polarna till Grön
26/4 Föräldramöte 17:30-19:00
27/4 Ungdomsmottagningen, Röd