Mars V.48

 

 

Tänk att era härliga kids snart har gått halv sin tid av mellanstadiet här nu på Lemshaga Akademi. Knasigt när man tänker efter hur mycket vi har hunnit med… Ljud och ljus, fantasyromaner, fabler, faktatexter, grammatik, presentationer med muntliga framträdande och engelskämnets roliga inslag med Cissi! Och detta bara för att nämna några få saker vi gjort… 

Ja,  vi hinner med mycket här och ni ska veta hur stolta vi är över våra elever. De är helt enkelt bäst, och det har ju visats sig i test:)   

 

 

Över lag så är eleverna schyssta mot varandra i Mars. De är experter på att trösta och stötta och peppa när det är något svårt och utmanande eller om någon är ledsen eller gjort sig illa. Ibland finns det några mindre incidenter som vi kan reda ut och vi jobbar konsekvent med attityder och språkbruk. Vi vill att ni ska veta, och lita på, att vi tar tag i saker här i skolan och kontaktar föräldrar som det berör när vi anser att det behövs. Det kan även betyda att vissa av er aldrig blir kontaktade och då kan ni vara lugna med det.  

Som en del i detta arbete så har vi i år använt oss av organisationen Friends  “Snällkalender”. Snällkalendern är en kalender för både barn och vuxna. I år lyfter de fram barnens röst och bakom varje lucka finns en god handling skriven av ett barn. Vi ser barnens idéer som förslag att inspireras av och gör vår egen tolkning! Vi har i Mars en egen tanke också om att vi ska försöka utföra alla handlingar i så lång utsträckning som möjligt. Den första december, i den första luckan, handlade det om att kunna säga “hej” till en annan människa och på det sättet kunna inkludera fler kompisar och öppna för nya möten samt att kunna “se” flera kompisar. Vår utmaning blev då så klart “hur många kan vi säga hej till?” 

 

 

 

Veckans elev-författare:  Tindra, Matilda, Tuva J och Nora B 

På so lektionerna så jobbar vi med religion, vi är i olika grupper och har olika religioner och begrepp och så har presenterat framför hela klassen om hur vår religion ser ut. Vi har den här veckan pratat om hur våra religioner ser på döden. 

I matten har vi precis börjat med bråk både blandad form, bråkform och lite division. Vi har också jobbat med likvärdiga bråk. På fredagen hade vi lite schack mys där alla fick dela in oss i grupper om 2 och då spelade vi 2 och 2. 

På svenskan jobbar vi med våra fantasyromaner och har precis påbörjat vår huvudperson. Vi kommer skriva flera kapitel och vi kommer vara klara ungefär vid sommaren ungefär. Vi har även läst våra två böcker “Bakom Masken” och “Dunkelstjärnan”. 

I no så jobbar vi med våra presentationer om vår uppfinnare, man / kvinna. Vi skriver vad dom har uppfunnit och och har arbetat med att skriva fakta om dom. Vi ska presentera sin uppfinning för klassen om två veckor ungefär.

På engelskan så jobbar vi med ett musikprojekt, man väljer en artist eller ett band som man vill skriva om. Man översätter 5 eller fler meningar från engelska till svenska från en låt.  Man skriver också fakta om artisten eller bandet och så målar/ritar man en bild som hör till artisten eller låten.  

På musiken har vi precis börjat att använda garageband som är en musik app som man kan göra egen musik på. Där ska vi göra egna poplåtar.

På bilden jobbar vi med lergökar. Vi gör också göra klart det vi har missat under dom andra lektionerna och vi har mappar som vi har gjort själva där vi lägger i våra saker som vi har ritat, gjort och målat. Förra veckan så jobbade vi med färgcirklar 

 

 

 

Fokus denna vecka: 

 

Det här temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik & Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på några av våra stora livsfrågor. Vi tittar på begrepp som Gott & Ont, Döden samt Kärlek & Vänskap. 

 

Del 1: (Klart) 

Här har vi haft  genomgångar, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Under resans gång har vi även resonerat, diskuterat, analyserat samt värderat olika etiska begrepp och dilemman. 

Vi ställdes inför olika etiska dilemman som vi efter teorierna kring pliktetik och konsekvensetik fick analysera, reflektera och därefter ta ställning till. 

Speciella personers etik och moral kring olika livsöden så som Joseph Schultz och Nick Ut fick också vara delar av våra dilemman. Se gärna uppgifterna i classroom under respektive flik och vecka. Nedan ser du andra exempel på dilemman som vi behandlat: 

 

 

 

Del 2: (Nyss påbörjat…) 

Nu är vi framme vid del två och då är det dags att titta på olika begrepp ur olika religioners perspektiv. Vi kommer alltså att titta på hur våra 5 världsreligioner samt ateismen resonerar kring följande begrepp: Kärlek, Död, Lycka samt Gott & Ont. Tillsammans utforskar vi de olika delarna i grupper och redovisar sedan för varandra. Vi är varandras lärspridare. 

Första veckans begrepp blev soligt nog ”DÖDEN” och har är resultatet:

 

Prov & Bedömning 

Till sist kommer vi denna gång att ha ett litet speciellt prov. Ett hemprov. Provet kommer att läggas upp på classroom den 10 december och alla elever kommer även att få hem en hederlig papperskopia måndagen den 13/12. Därefter så har eleverna en vecka på sig att hemma, i lugn och ro, göra provet. Gärna tillsammans med er föräldrar. Kan tänkas bli många spännande diskussioner och resonemang… Mer information om själva tillvägagångssätt och formalia finns på provets förstasida. 

Något jag dock vill påpeka lite extra noga är att jag kommer att rätta proven under lovet och löpande fylla i elevernas matriser i schoolsoft. Då provet har ett något annorlunda upplägg så vill jag verkligen förtydliga att jag inte kommer att nivågruppera någon bedömning på provets olika delfrågor då många frågor utgår ifrån en egen uppfattning och tro. Ens egna uppfattning är inget jag bedömer utan jag tittar på elevernas förmåga att resonera, reflektera och kunna koppla egna tankar till olika religioner. Jag kommer även att mejla ut en personlig återkoppling på hela temat i stort. Givetvis fyller jag i matriserna i nivåer men de är baserade mycket på klassrumsarbete och inte bara på provet. 

 

Övrig information: 

 

Nix… 

 

 

Kommande datum och aktiviteter:  

 

 

v.50

Hemprov i Religion, hela veckan. Detaljinfo kommer i classroom den 10/12. 

 

Måndag 13/12 : Lucia. Specialschema för dagen kommer. Starttid 8.00!

Onsdag  15/12 Jullunch 

 

V.51 

Måndag. Inlämning religionsprov. 

 

Onsdag 22/12: Julavslutning i kyrkan

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa