Merkurius grön – Samband och förändring (procent)

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v.13-24

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent och vad är det?
 • Vad menas med procentuell förändring?
 • Hur använder vi oss av procent i vardagen?
 • Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
 • Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Procent:forandring och samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter + läxförhör.
Aktivt jobb under lektionstid där du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper. Prov på avsnitt 4.1-4.4 samt sedan olika bedömningsuppgifter på ansnitt 4.5-4.8.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 13

Onsdag: Idag är första lektionen med nya området – procent. Vi kollar vad vi kommer ihåg från år 7. Hur var det det nu? Fanns det inte en minnestriangel? Vilka begrepp hittar vi där? Vi gör tre exempeluppgifter som vi går igenom och tittar på olika metoder.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=QZHQvjhg2wE

Egen räkning: Uppgifter kunskapsmatrisen.

Fredag: Vi fortsätter att träna på procent- och promilleuppgifter både på kunskapsmatrisen och i boken s 135-137 eller Övningsblad 4.1D
Extraträning:
Grundkurs procent, Facit – procent,
Övningsblad 4.1 A-4.1C, Facit Övningsblad

v 14

Måndag: Vi fortsätter idag med att befästa grunderna i procent- och promilleräkning.

Onsdag: Idag kommer du att få göra ett självtest på Kunskapsmatrisen. Allt för att du skall få syn på eventuella luckor i procenträkning.

Fredag: Kan man effektivisera procenträkningen? Vi pratar om begreppet förändringsfaktor och ser om det kan hjälpa oss. Egen träning s 138-141 eller Övningsblad 4.2.

Film: Förändringsfaktor (grunderna), Förändringsfaktor(fortsättning)

v 15

Måndag: Vi jobbar vidare från i fredags.

Onsdag: Vi börjar med några gemensamma uppgifter därefter tipsar jag om en ”ny” triangel där förändringsfaktorn ingår. Sedan tränar ni själva i boken, på kunskapsmatrisen eller på extra övningsblad:
Upprepad-förändring
Procent-från-gamla-NP
Förändringsfaktor-Uppgifter

Fredag: Vi gör en koll på kunskapsmatrisen för att se vad vi fått med oss kring förändringsfaktor. Kod: i5tvwV

v 17

Onsdag: Vi styr över mot att väva in ekvationer i vår problemlösning. Vi ägnar dagens lektionen åt att friska upp minnet från i höstas.
Film om problemlösning med ekvationer
ÖB Algebra och geometri, ÖB Problemlösning-med-ekvationer

Fredag: Nu tittar vi på hur förändringsfaktorn kan användas i samband med algebra när vi jobbar med problemlösning med procent.
Film om algebra och procent
Egen träning: s 142-144 och/eller nedanstående:
ÖB Algebra och procent
Problemlösning-med-procentjämförelseFacit-problemlösning-procent
Svarta-sidornaFacit-Svarta-sidorna

v 18

Måndag: Vi arbetar en lektion till för att befästa det här med att skapa ekvationer till procentproblem. Uppgifter finns ovan i Lpp, i boken samt på Kunskapsmatrisen.

Fredag: Procentenheter kontra procent. Vad är skillnaden?? Vi reder ut begreppen och därefter egen träning i boken s 145-146 +Övningsblad 4.4
Film om skillnad mellan procent och procentenheter

v 19

Måndag: Fortsatt jobb med uppgifter om procentenheter samt 15 min med ett tärningsspel om förändringsfaktor.

Onsdag: Egen repetition inför provet – basläger uppgift 1-16, hög höjd uppgift 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, kunskapsmatrisen + uppgifter på kapitlen 4.1-4.4 och på Lpp-uppgifter.

Fredag: Egen repetition inför provet

v 20

Måndag (studiedag): Egen repetition inför provet

Torsdag: Prov på procent (kap 4.1-4.4)

v 21

Fredag: Vi går nu in på något som ni säkert alla använt er av men utan någon matematisk tanke. Sänka skepp!! men vi kommer såklart att prata om koordinatsystem också. Egen träning: boken s 148-150 eller Övningsblad 4.5

v 22

Måndag: Fortsatt träning på koordinater mha sänka skepp. Därefter – en linje i ett koordinatsystem, vad kan det kallas? Vi tittar på/tolkar några olika sådana och ser hur vi på egen hand kan skissa upp dessa till några situationer.

Onsdag: Egen träning: boken s 152-154. Klart till måndag.

v 23

Måndag: Vi gör en aktivitet om grafer två och två. Därefter går vi vidare till linjära samband. Kan man beskriva en rät linje med en ekvation? Vi pratar om skillnader mellan proportionaliteter och andra räta linjer.

Film om proportionalitetFilm om linjära samband

Onsdag: Boken på sid. 155-163 eller Övningsblad 4.8

v 24

Måndag:

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: