Merkurius veckobrev v.12

Hej allesammans!

Våren fortsätter visa sin bästa sida även denna vecka och stämningen har varit i linje med detta! I måndags möttes vi också av den glädjande nyheten att Joel blivit pappa under helgen!! Stort grattis önskar vi alla!!

Mentorstiden & livskunskapen

Denna vecka hade vi olika fokus i klasserna då röd skulle på livskunskap i veckan. I röd hade vi därav samtal dels om temat för livskunskapen (relationer) och dels om hur vi jobbar ”klassmart” under livskunskapen. Tillsammans med grön fortsatte vi vårt fokus på språkets betydelse. Nu diskuterade vi hur andra kan uppfatta det som sägs och vad det kan få för betydelse/konsekvenser. För de rödas del blev livskunskapen ett bra tillfälle att diskutera viktiga saker och de hade gärna haft mer tid till detta (enligt utvärderingen vi gjorde i veckan). Med det i ryggen vänder vi på upplägget nästa vecka och vi ser fram mot att följa grön till livskunskapen på tisdag.

SO

Vad innebär det att bli ”väckt”? Frågan fick ett annat innehåll denna vecka då vi skulle försöka förstå något som de flesta idag har svårt att relatera till nämligen väckelserörelsen. Med en grundförståelse för denna rörelse har vi försökt fördjupa kunskaperna om vad det kristna budskapet är och hur det kan ta sig uttryck. Vi här därav stannat till vid Frälsningsarmén. Här har vi dels kunnat följa en kvinnas kamp för att starta en religös rörelse i en tid då kvinnor inte fick vara verksamma i kyrkan. Hanna Ouchterlony fick bli vårt viktiga exempel på hur kristna kan omsätta budskap till handling, då som nu.

Mässan
Om Hanna kan ses om en form av inspiratör till vad som går att göra är vi mycket glada för alla personer som kommer till oss på onsdag eftermiddag då vi har vår Inspirationsmässa 2022. Ni elever har gjort era val och vi kommer förbereda dessa möten på måndag. Vi ser verkligen fram emot att åter kunna ha mässan på plats igen!

Kommande:

v.13
Ti : Grön livskunskap fm och Röd simning em
On: Em Inspirationsmässa på skolan.

v.15: Påsklov

v.16: Föräldarmöte 20/4

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet