Merkurius veckobrev v.14

Hej allesammans!

Efter en enligt många lyckad inspirationsmässa och föräldrakväll laddar vi nu med positivitet inför finalveckan innan påsken!
Värt att nämna är kommentarerna om hur kul man hade tillsammans under föräldramiddagskvällen! Detta lovar gott inför kommande stunder tillsammans och inte minst Gotland!!

Mentorstiden

”Mitt mina val” dvs vårt jobb med att synliggöra val och möjligheter i framtiden fortsatte i måndags. Ett tema som diskuterades var vad som egentligen är viktigt med ett arbete. Vad är det som gör att man vill ha ett jobb? I samtalen kunde vi se att det fanns annat än hög lön som var viktigt och när saker ställdes på sin spets landade de flesta i att jobba med något som var kul/intressant var det viktigaste. Vi passade på att kolla på vad medellöner för olika arbeten är i Sverige idag (eftersom lön var ett viktigt kriterium) och här kunde det göras intressanta observationer som att de flesta högavlönade yrkena kopplades till  No-inriktade ämnen.

Nya planer för att samla in pengar till Gotland presenterades och nu är det tjänster som ska marknadsföras och säljas. Mer info kommer men kolla om det behövs hjälp där hemma eller om grannarna behöver några extra händer under den närmsta tiden!!

So/skolansdag

Det har varit mycket kul, roligt och härligt att i veckan se glada miner, peppande och uppmuntrande kommentarer när vi skapat små teaterscener av hinduismens 3 vägar. Förutom detta har vi haft djupa diskussioner om kastsystem och detta utifrån olika perspektiv där eleverna fått bli humanister, egoister, utilitarister och andra etiska perspektiv. Tanken är att vi på detta sätt breddar synen på den religion vi studerar och får en djupare förståelse.
Vill åter passa på att bjuda in till skolans dag där vi planerar en utställning runt de mänskliga rättigheterna, så boka datumet 8 maj och då från 13.00!

Ute = kul tillsammans

Måste passa på att berätta om en annan rolig företeelse som återkommit. Asfaltsplanen har åter befolkats och vi har en hel del utevistelse där graden av sammanhållning snabbt stiger, roligt!!
Passar på att påminna om att nästa vecka avslutas  med en ny temafredag, tema SMILE där en färgen på temat är gul. Så tolka fritt och vara med i tematävlingen. Eller så kan du bara hänga med på någon annan aktivitet!

Ny schemaperiod
Från och med måndag den 8/4 så går skolan in i den sista schemaperioden för detta läsår. Det kan innebära mindre justeringar gällande grupper och ämnen. Nya PDF-scheman finns publicerade på hemsidan som går att ladda ner och personliga scheman i Schoolsoft är uppdaterade.
Påsklov v.16 + måndag v.17
Ha en fin helg allesammans!
/Merkuriusteamet