Merkurius veckobrev v.39

Hej!

Hoppas ni njuter av det fina höstvädret och passar på att var ute och röra på er så mycket som möjligt!

Här i skolan har vi bra arbetsro och stämningen mellan eleverna är fin. Eftersom vädret hittills har varit både varmt och soligt har eleverna valt att vara ute på rasterna, vilket är jättebra för både knopp och kropp. Dessutom spelar många basket och king, vilket bidrar till ökad syresättning och endorfiner. Effekten av att vara ute och röra på sig på rasten märks oftast på lektionen efter i form av ökad koncentration och fokus.

På svenskan har vi läst, tittat på film och lyssnat på en podd om den litteraturhistoriska epoken antiken. Dessutom har vi även tränat på att anteckna nyckelord, göra tankekarta och skriva sammanfattning.

En central förmåga för att lyckas med studier är att kunna särskilja viktigt från oviktigt i en text eller under en föreläsning. Därutöver är förmågan att kunna sammanfatta det viktigaste helt grundläggande för i princip alla studier. Förutom det är det naturligtvis betydelsefullt att både muntligt och skriftligt kunna uttrycka hur olika företeelser eller saker förhåller sig till varandra. Relationerna kan man signalera genom att använda sambandsord eller bindeord. Några exempel på ord som signalerar samband är: exempelvis, till följd av, det ledde till, en skillnad, en likhet, i motsats till, dessutom, eftersom, därtill och därmed. (Hur många sambandsord kan du hitta i den här texten? Den är kryddad med sambandsord!)

Något annat vi ska träna extra mycket på är hur man kan skriva med en ”röd tråd” och undvika meningar som börjar med och, så och men. Det är inte förbjudet att inleda en mening på det viset och läser man en svensk dagstidning kan man ofta se exempel på att journalister börjar meningar med både och och men. Däremot behöver man visa att man kan få till en röd tråd i språket innan man använder sig av sådana stilgrepp eller uttryckssätt.

I år har modellen för utvecklingssamtal sett lite annorlunda ut mot tidigare år. Vi hoppas att alla elever som inte har haft digitala samtal förra veckan, har haft samtal med sina föräldrar. Under veckan som kommer och nästkommande vecka kommer vi mentorer ha samtal med de elever som inte har haft digitala samtal. Därför behöver du som elev ha haft ditt samtal hemma med mamma och eller pappa innan. Om, ni önskar ett digitalt utvecklingssamtal hör ni av er till respektive mentor.

Många elever kan känna en oro och stress inför betygen. Oron kan bottna i höga krav och leda till onödig stress. Vi vill poängtera att ni kommer få betyg fyra gånger till innan ni går ut grundskolan och att livet står och faller inte med vilket betyg man får. Det viktigaste är att man lär sig att lära och att man hittar en balans. Med det menar vi att det bästa är lagom mycket plugg kombinerat med någon eller några fritidsaktiviteter. Den kombinationen brukar i slutändan vara den som håller i längden och ger bäst resultat.

 

 

Trevlig helg!

/Team Merkurius

En kommentar

Kommenteringen är stängd.