Merkurius veckobrev v.4

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

(Ni måste inte läsa allt, ni kan börja med info från Judith och sen läsa resten.)

Grammatikundervisning, ska det verkligen vara nödvändigt i dagens moderna skola?Sedan en lång tid tillbaka har jag verkligen dragit mig för att undervisa er elever i grammatik. Ska det vara nödvändigt att kunna substantiv, adjektiv, verb, pronomen, räkneord, konjunktioner, interjektioner, prepositioner och subjunktioner? Jag har även ställt mig frågor som: När det är bäst i tid att undervisa om grammatik? Vad behöver ni elever egentligen kunna? Vad står det i kursplanen att ni ska kunna? Och, vad säger forskningen om grammatikundervisning?

”Grammatikundervisning har ingen påvisad effekt på elevers skrivundervisning.” (Nilsson 2000) Visserligen är det 18 år sedan jag fick lära mig detta på lärarutbildningen men forskningen är än idag överens. Isolerad undervisning i grammatik leder inte till att eleverna blir bättre skribenter …

För mig känns renodlad, traditionell grammatikundervisning så oerhört förlegat. Ungdomar idag vill ju allra helst hålla på med skapandet av sin identitet. Det vill säga att de vill ta reda på vilka de är i förhållande till andra. Jag är dock inte ensam om mina känslor för grammatikundervisning. ”Vårt sätt att förhålla oss till undervisning baseras i många fall på traditioner som vi bara delvis är medvetna om” skriver Sten-Olof Ullström i indelningen till boken ”Retoriken kring grammatiken”. Även om boken har 20 år på nacken, så känns det som om själva grammatikundervisningen i dagens moderna skola fortfarande till (viss del) står och stampar.

Det som fortfarande saknas är läromedel med en tydlig koppling mellan grammatik och texttyper. Jag som lärare vet vad vi ska göra, forskningen vet hur det bör gå till, men varför finns det då inga sådana läromedel? Själv har jag varken tid, lust eller ork att uppfinna allt. Det räcker med att vara “mamma” till Läsguiden som ligger på Gleerups. (Läsguiden är en liten digital bok som handlar om hur det går till när man läser och faktiskt förstår det man läser) Så därför mina kära elever, just nu blir det inte roligare än så här, inte precis just nu iallafall. När ni har baskunskaperna kanske vi kan gå in och titta på autentiska texter för att se vilken roll olika grammatiska val får. Vi får se lite längre fram när er fröken kommit på något smartare sätt, men det kan ta sin tid!

Det krävs en explicit undervisning om hur grammatiska val bidrar till meningsskapande. Enligt Debrah Myhill (Skolverket 2016) som är en relativt känd didaktiker inom språkforskningen, krävs det en explicit undervisning om hur grammatiska val bidrar till meningsskapande. Hon menar att jag som lärare måste visa hur grammatiken konkret tar sig uttryck i en given text, till exempel val av tempus eller vilka funktioner prepositionsfraser fyller. Myhill betonar hur viktigt det är att vi i skolan använder autentiska texter från olika verksamheter i samhället så att ni elever får en inblick i vilka grammatiska resurser som är typiska för olika slags texter. Det kan exempelvis handla om att se hur adjektivfraser används för att öka detaljskärpan i en skönlitterär text. Så, nu är det dags att hitta lite autentiska texter. Vilka texter ska vi börja med tycker ni?

Måste man kunna grammatik om man vill lära sig ett nytt språk? ja, till viss del kanske. Här är forskningen inte överens. Forskningen är heller inte överens om det är svenskläraren eller språkläraren som ska tillhanda ha grammatikundervisningen.

Läroplanen då, vad säger den om grammatiken?

“Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.”

Dåligt språk hos ungdomarna beror på för lite grammatikundervisning! Det var var man trodde förr i tiden. Därför var en omsorgsfull inlärning av normer för rättstavning och interpunktion lika viktigt som formlära och syntax.  Idag vet vi att det inte är så. Idag vet vi bättre. Idag vet vi vet att människan utvecklar sitt språk genom att använda det i meningsfulla sammanhang. Vi vet också att språklig medvetenhet inte kan skiljas från förmågan att att reflektera över hur det egna språket byggs upp för att förmedla innebörder till andra. Vi vet också att kraven på kunskaper om språk ökar då vi alla är medborgare i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle och olika klassrum. Så sammanfattningsvis, visst är det en självklarhet att eleverna måste få kunskaper om svenska språket, det hör till allmänbildningen och för att tala om ett språk, så behövs ju ett språk, som sätter ord på språket. Därför grammatik!

Du som längtar efter ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen och räkneord, här får du en intressant elevpresentation att ta del av. Fler kommer att läggas upp i Lpp:n. Målet är att det även ska ligga texter som vi analyserat utifrån ett grammatiskt perspektiv där, så småningom.

Substantiv

Info från vår skolsköterska Judith finns nu på Schoolsoft. Det handlar om hälsoundersökning/samtal och vaccinationer. Se mer info på Schoolsoft!

Utvecklingssamtal den 7/2

Tiderna för utvecklingssamtal ligger nu ute på schoolsoft. De flesta samtalen kommer att äga rum  v 6 och onsdagen den 7/2 är det en hel utvecklingssamtalsdag. Om ni har speciella frågor behöver ni maila dem till oss mentorer innan samtalet.

Allaktivitetsdag den 13/2 2018

Att tänka på inför skidresan till Kungsberget:
* Det är bara elever i åk 7-9 som åker med våra 2 bussar dvs inga föräldrar eller elever i yngre åldrar som åker med oss. Obs! Elever i åk 6 kommer ha en egen bokning
* Vi kan inte åka med fler bussar då vi inte har fler pedagoger som kan följa med och ansvara.
* Vi har ett fast antal platser vilket innebär att det kommer finnas ett litet moment av ”först till kvarn”. Vi kan inte ge förtur till några pga t ex ålder. Vi kan inte heller byta de bussar vi bokat.
* Vi kommer inte finnas med eleverna i backarna, men vi har fasta återsamlingsplatser där det alltid finns personal. Vi har vuxna som åker skidor men de kan förstås ej vara med överallt.
* Vi kommer kunna erbjuda en enkel men kul skidskola under 1 tim av fm för nybörjare.
* Det är alltid pedagogerna som beslutar i vilken buss som eleverna ska åka i.
* Dagen varar från 6.00 – ca 19.30.
I anslutning till att eleverna får information om alla olika fantastiska val man kan göra skickas mer information ut i Schoolsoft. Där ser man även tidsplanen för när man kan börja boka.

Efter detta kommer all info skickas vi Schoolsoft då det är den kanal vi kan nå ut till alla som går i åk 7-9

Viktigt möte 14/2 kl.18, vi räknar med er närvaro!

Den 14/2 kommer vi att få besök av polisen polarna och kommunen. Ett av syftena är att informera och främja brottsförebyggande. Vi kommer att ha 90 minuterspass med båda klasserna och dagen avslutas med möjlighet för föräldrar att lyssna på en föreläsning. Denna äger rum kl.18 i Ladan.

Föräldramöte den 21/2. Innan mötet erbjuds ni en föreläsning av Maria Dufwa om sociala medier och nätet.

Vi önskar er en trevlig helg!

/Annica, Madelene, Patrik och Charlotta

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']