Mot en hållbar värld?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.7-v.11

Vad?

Frågeställning och följdfrågor 
 • Vad gör ett land sårbart (naturliga orsaker)?
 •  Hur har regioner som Mellanöstern påverkats pos/neg av att de har oljetillgångar? (rikedom & konflikter)
 • Hur kan vatten bli en källa till konflikt?
 • Hur hänger klimatförändringarna samman med tillgången på vatten?
=> Vad är orsaken till att gränser kan ses som orättvisa idag?
 • Vad innebär hållbar utveckling? (repetition)

 • Vilka är de ekonomiska sektorerna i ett lands ekonomi? (repetition)

 • Vad menas med BNP och tillväxt? (repetition)

 • Vad menas med globaliserning och hur påverkar media? (repetition)

 • Hur startades EU och varför? (repetition)

 • Vad är EUs områden som de bestämmer över idag?

 • Hur styrs EU och hur fattas beslut?

 • Vilka fördelar/problem finns med federal makt?

 • Hur kan EU påverka i miljöfrågor om t ex klimatet?

 • Vad är klimat och vad påverkar klimatet på en plats? (repetition)

 • Vad menas med Polarklimat?

 • Vad orsakar klimatförändringarna idag?

 • Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?

 • Hur påverkas källkritik när det finns klimatskeptiker/klimatförnekare?

 • Vad finns det för krafter bakom klimatskeptiker/klimatförnekare och vad vill de uppnå?

 •  Vad är Gis och hur kan detta användas för att analysera Arktis?

 • Vilka perspektiv är inblandade i Arktisregionen

 • Vad är orsaken till att Arktis är hotat och vad består hoten i?

 • Hur påverkas ursprungsbefolkningar av det som sker i Arktis?

 • Vilka likheter kan man se mellan Arktis urbefolkningars problem och de samerna har i Sverige?

 • Vad är hållbara lösningar på kort och lång sikt för Arktis?

 • Vad kan ungdomar idag göra för att påverka och för att bidra till en hållbar framtid?

Material

Källkritikguiden:

Källkritikguiden vt 18

Gleerups:

HU:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/a9300120-6646-4c6d-b871-4603f7dbd206

Polarklimat:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/99f4b7a1-fd18-4903-a466-63d29ce5d7df

Klimatförändringar:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/516e2dcd-2d52-483d-ae91-d0b1b85ddf26

Energikällor:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/4da075e0-48a7-4a85-9bd2-6e196c82b3f3

Gis:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/f19beac8-00a2-49b3-844a-b0075fedbed7

Lpp-genomgång:

Kommer i slutet på projektet

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi jobbar oss fram till en debatt som är en möjlighet att visa sina förmågor och sedan avslutar vi med en analys där eleverna får välja att skriva eller diskutera i smågrupper.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Pass 1-4: Geo-analys Mellanöstern 

=> Vad gör ett land sårbart (naturliga orsaker)?

=> Hur har regioner som Mellanöstern påverkats pos/neg av att de har oljetillgångar? (rikedom & konflikter)

=> Hur kan vatten bli en källa till konflikt?

=> Hur hänger klimatförändringarna samman med tillgången på vatten?
=> Vad är orsaken till att gränser kan ses som orättvisa idag?

Pass 5: Vad har vi med oss + EU start
– Vad innebär hållbar utveckling?

 • Vilka är de ekonomiska sektorerna i ett lands ekonomi?
 • Vad menas med BNP och tillväxt?
 • Vad menas med globaliserning och hur påverkar media?
 • Hur startades EU och varför?

Pass 6: EU + klimatkoppling

 • Vad är EUs områden som de bestämmer över idag?
 • Hur styrs EU och hur fattas beslut?
 • Vilka fördelar/problem finns med federal makt?
 • Hur kan EU påverka i miljöfrågor om t ex klimatet?

Pass 7: Klimat & Förändringar + skeptiker
– Vad är klimat och vad påverkar klimatet på en plats?

 • Vad menas med Polarklimat?
 • Vad orsakar klimatförändringarna idag?
 • Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?
 • Hur påverkas källkritik när det finns klimatskeptiker/klimatförnekare?
 • Vad finns det för krafter bakom klimatskeptiker/klimatförnekare och vad vill de uppnå?

Pass 8: Arktis: Intro B-POJK-FS +Urbefolkningar + Gis +
Pass 9: orsaker

Pass 10: Arktis – Hot – konsekvenser

Pass 11:  Debatt Arktis + Lösningar
– Vad är Gis och hur kan detta användas för att analysera Arktis?

PAss 12: Analys

 • Vilka perspektiv är inblandade i Arktisregionen
 • Vad är orsaken till att Arktis är hotat och vad består hoten i?
 • Hur påverkas ursprungsbefolkningar av det som sker i Arktis?
 • Vilka likheter kan man se mellan Arktis urbefolkningars problem och de samerna har i Sverige?
 • Vad är hållbara lösningar på kort och lång sikt för Arktis?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är dags att fördjupa våra kunskaper i allt från hur stormakter, naturtillgångar är med och skapar konflikter till hur våra vanor/ovanor skapar miljöproblem och orättvisor.
Vi ska plocka samman trådar och bygga på med ytterligare några byggstenar innan vi har en djupdykning i Arktis. Här kommer vi ha en debatt där så många sidor som möjligt ska synliggöras för att lyfta fram olika problem/hot och utifrån dessa diskutera vad som är hållbara lösningar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.