My Expectations

När, under vilka veckor? 

v. 35-36

Vad ska vi göra 

Skriva en text, för hand, max en A4, gärna kortare, om våra förväntningar inför engelskan i åk 8.

Spela in en kort video (2-5 minuter) där vi pratar om förväntningarna (och kanske tankar och information om vad vi själva behöver för att lyckas vårt bästa).

 

Hur ska vi arbeta?

Fia visar Slides med introduktion i området.

Eleverna börjar skriva i sina notebooks på lektionen.

Det finns två hela lektionstimmar att skriva sin text och spela in sin video. De som behöver mer tid får det på fen och/eller studietid (tisdagsmorgnar). Det är inte meningen att arbetet ska ske hemma! (men den som hellre vill spela in sin film hemma får givetvis göra det).

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 35

  • uppstart, instruktioner, samla idéer till text/video.
  • skriva sin text

v. 36

  • skriva klart sin text
  • spela in sin video
  • lämna in i Classroom

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

5 – Visa förståelse

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet medtillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
5 – Använda språkliga strategier för att förstå

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning, välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

En uppvärmningsövning för att lära känna er, för att synliggöra olika behov och förväntningar.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Förankring i kursplanens syfte

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet