Neptunus period 2

Lokal Planering, Idrott och Hälsa åk 1 vt-2017
Inomhusperiod – Idrott och hälsa åk 1
Ansvarig lärare: Gottis
När, under vilka veckor? v.2-v.14

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 1. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika övningar och lekar?
 2. Samarbete, hur får man en grupp att samarbeta på bästa sätt?
 3. Uppmärksamhet, hur får man en grupp att lyssna och följa instruktioner?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • allsidig rörelseförmåga
 • samarbetsförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).

 • Vi kommer fortsätta att leka lekar och göra olika övningar samt danser i idrottshallen för att träna samarbete, uppmärksamhet, grundformerna: springa, klättra, balansera, hänga mm.
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och inomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek, dans och övningar.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer främst att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt. Vi kommer att ha vinterlek utomhus.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter. Därefter har vi en period med fokus på grundmotorisk träning och styrka genom olika redskapsövningar. I hopp om att snön kommer, är tanken att vi ska vara utomhus ett antal lektioner, där vinterlek (pulkaåkning mm) samt utevistelse med rätt kläder är i fokus.
Dans och rörelse till musik kommer vi arbeta med under denna period.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi kommer samtala kring inomhusperioden, vad har vi lärt oss?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?

Pedagogisk dokumentation (länkas)

Länktips