Neptunus veckobrev V.13

Hej alla Neptunusfamiljer!

Tack för uppslutningen på föräldramötet! Det visar verkligen att vi är ett team kring våra fantastiska elever. Många tankar och idéer delades och det varma klimatet fanns kvar i rummet när ni lämnade.

Nu har både elever och föräldrar tagit del av den film som vi gjort kring lässtrategier. Verkligen kul att visa er hur fantastiska våra elever är. Det var lite pirriga elever som slog sig ner för att se filmen. Men vi har ett fantastiskt klimat i gruppen vilket gör att vi får växa i vår nya roll som aktörer. Härligt Neptunusarna, vi är så stolta över er!

Protokoll Föräldramöte 2017-03-29 Neptunus – Google Dokument

No/Svenska

Vi har fortsatt tänka kring faktatexter. Vi började med att ta oss an en gemensam faktatext. Vi plockade ut nyckelord. Dem lade vi in i faktarutor med olika rubriker. Därefter fick eleverna i par en egen faktatext att göra samma sak med. Det är nordiska djur som vi tar reda på mer om. Nästa steg är att skriva meningar med stöd av nyckelorden.

Kunskapskrav Svenska åk 1-3

“Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.”

Svenska

Nu har alla haft bokstavspåsen så nu avslutar vi det momentet. Vi har utvecklat uppgifter utifrån var vi har befunnit oss i vår läs- och skrivutveckling. Den sista uppgiften var att fylla i luckorna på en början av en saga med hjälp av de ord som fanns i påsen (cowboyen). Därefter fick eleverna fortsätta sagan och utveckla den utifrån sina egna tankar och inre bilder, sedan ritade och målade de den bild som sagan skapade inom dem ( konstnären).
Vilken fantasi och vilka inre bilder vi fick ta del av!

Matematik

 

Vi har nu påbörjat våra matteintervjuer som är en del av skolverkets bedömningsstöd när det gäller matematik. Det är så härligt att se hur våra elever utvecklats sedan i höstas när det gäller taluppfattning. Den stabila grunden börjar visa sig! High five på den! Våra elever visar på väldigt god förmåga när det gäller att berätta hur de tänker. Precis det vi tränar varje lektion med hjälp av Singma, synliggörandet av hur vi tänker och delandet av strategier bär frukt.

 

“Resonemangsförmågan
Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring begreppen ental och tiotal. De resonerar kring valda strategier för att beräkna och jämföra antal. Frågor som ”hur vet vi det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang kring valda strategier.”

Kunskapskrav i matematik åk 1-3

“Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.”

 

Friluftsliv

Vi har de senaste fredagarna arbetat med kartkunskap. Vi tränar oss i att läsa en karta. Hur ser symbolerna ut? Hur ska jag hålla kartan? Vi har använt oss av skolgårdens karta och det är spännande att se den förminskad. Denna fredag letade vi symboler för sjö, tät skog, höjd etc. I grupper letade vi bilder med text. När vi hittat bilden ropade vi till oss kompisarna med vårt eget lockrop. Oj, vad alla sprang och letade!

Svenska / Elevernas inflytande

Eleverna har önskat att få ta med sig ett gosedjur och nu är det dags. Vi ska ha en gosedjursdag nästa vecka. På fredag får eleverna ta med sig sina älsklingar! De får ta med sig vilket gosedjur de vill men tänk på storleken. Den får inte vara större än att den får plats i ryggsäcken, max 30 cm. Vi kommer att ha dem med även på lektionerna och eleverna får göra uppgifter tillsammans med sitt gosedjur. De får alltså gå i skolan för en dag!

Information

V.14

Mån
Tis Läxan in och den nya ut!
Ons Drama
Tors Idrott båda grupperna
Fre OBS: Nalledag! Friluftsliv

Vi önskar er alla en underbar helg
/ Marie, Camilla, Trixie och Agnetha

8 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']