Neptunus veckobrev v. 35

Hej Neptunusar!

Kunskaper

Matematik

Vi har fortsatt arbeta med med området taluppfattning. Vi har jämfört, storleksordnat samt arbetat med talkamrater. Eleverna har nu fått bekanta sig med att använda en egen whiteboardtavla där de får skriva ner sina metoder. Vi använder oss även av rutinen, “Think-pair-share” där de först får fundera själva för att sedan få berätta för en kompis samt gruppen. Vi tar tillvara allas tankar och metoder och lär oss av varandra.   

Den magiska kulan 

Denna vecka har vi börjat arbeta med vår svenskbok, “Den magiska kulan”. Vi har bekantat oss med huvudpersonerna i boken,  Asta, Bea och Cesar . Asta presenterade sig och sin familj, eleverna fick göra lika så. I första kapitlet arbetade vi med ordbilderna “Jag” och “Hej”. 

Friluftsliv

Under tisdag promenerade vi tillsammans med Gottis i vår närmiljö. Promenaden ledde oss senare fram till IP. Väl där hade Gottis förberett samarbetsövningar till oss. Värmen höll nästan på att ta orken från oss alla men det blev en lyckad eftermiddag med myclet “Vi-känsla”. 

Ansvar och inflytande & Normer och värden

Den här veckan har vi berättat om skolans Likabehandlingsplan. Vi delade upp begreppet i  mindre delar “lika”, “behandling” och “plan”. Därefter funderade vi kring varje begrepp för sig. Barnens tankar: Man ska dela lika, man behandlar andra som man själv vill bli behandlad, man har en plan för något m.m. Vi pratade om att skolan har ett Trygghetsteam som finns på skolan för att alla ska känna sig trygga. 

Vi har funderat och diskuterat kring hur vi ska vara mot varandra och hur en bra kompis är. Med hjälp av VT-rutinen “Think-pair-share” fick barnen dela med sig av sina tankar. Vi kom överens om att en bra kompis visar respekt, är peppande, säger stopp och säger ifrån, snäll, samarbetar och hjälper till, bjuder in i leken, omtänksam och lyssnar.

Sedan skapade vi vänskapsband med hjälp av pärlor. Eleverna fick välja pärlor i olika färger som skulle representera egenskaper som de tyckte var viktiga när man är en bra vän. 

Hem och skola

Läxa: 

  • Bokstavspåsen – varje vecka kommer en elev i respektive grupp att få med sig bokstavspåsen hem. Eleverna har i uppgift att hitta föremål eller bilder på föremål som börjar på veckans bokstav. I påsen kommer det ligga en lapp där det står vilken bokstav eleven har fått i läxa. Påsen ska tillbaka på måndag.  Då får eleven presentera sina föremål och vi i klassen kommer att få gissa vilken bokstav det är. 
  • “Den magiska kulan”  läsebok kapitel “Monstret Olle” s.8-11 samt läxboken s.3. Den här veckan har eleverna fått med sig sin första läsläxa hem. Varje vecka kommer eleverna få hem läseboken “Den magiska kulan”. Läxan delas ut på fredagar och vi vill att den kommer tillbaka till skolan på torsdag. Fler elever känner sig oroliga över att få hem läsläxan då de känner att de inte kan läsa. Vi har pratat om att de nu ska lära sig att läsa tillsammans med oss pedagoger samt med stöttning med läsläxan hemma av er föräldrar. Om eleven ännu inte kommit till stadiet att ljuda läser ni föräldrar kapitlet tillsammans. Det är viktigt att man läser kapitlet flera gånger under veckan. Det för att öva upp ordbilder samt för att få ett bättre flyt i sin läsning. Det kommer också att skickas med en läxbok tillsammans med läsboken. I den ska ni svara på frågorna som är kopplade till veckans kapitel.

 

Information inför vecka v.36

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. Dans och drama – Kulturskolan börjar och kommer pågå under v.36 – 46. 

Tisdag: Första bildlektionen med Cissi. 

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka.

Fredag: Ny läsläxa delas ut. 

 

Bildpublicering – påminnelse

  • Vi saknar fortfarande dokumentet “Datoravtal” (namn och bildpublicering) från några familjer. Fyll i det och lämna in det snarast till oss mentorer. Datoravtal-fsk-3-2015-16

Hälsningar från Fritids;

From idag fredag är det endast den pedagogen som bär den gröna reflexvästen med texten “Säg hejdå till mig” på ryggen som checkar ut eleverna på Schoolsoft. Pedagogen med västen kommer att hålla sig runt entrén eller i hjärtat i så stor utsträckning det är möjligt  för att vara väl synlig för er. 

Kommande händelser:

  • 6/9 – Vi besöker Gustavsbergsteatern och tittar på föreställningen “Vindkraft”. 
  • 11/9 – Föräldramöte kl 17:30. Välkomna!
  • 12/9 – Fotografering
  • v.39 – Denna vecka kommer vi att erbjuda utvecklingssamtal. Tider kommer att läggas ut på Schoolsoft två veckor innan. 
  • v.44 – Höstlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Daniel, Ingela och Pernilla

Ingela.eriksson@lemshaga.se

Daniel.ekmark@lemshaga.se

Pernilla.stiernebo@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritidstelefon: 08-586 313 27

 

11 kommentarer

Kommenteringen är stängd.