Normer och världen Venus 2019/2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Malin, Annica, Niclas

När, under vilka veckor? HT-19/Vt-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur gör man som elev för att kunna prestera så bra som möjligt efter sin egen förmåga?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Då Lemshagas nya treårsmål handlar om hjärnan kopplat till utbildning i skolan kommer även detta vara ett stort focus under mentorstimarna.
Till hjälp använder vi bland annat ”Grymt Fett” ett material av Astra Zenica.

Vidare kommer venus att utveckla sina förmågor kring studieteknik och öka sina kunskaper och förmågor kring mindset.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­ grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.