Novell-en kort historia

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.48-6

Vad?

 

Vi ska tillsammans läsa, analysera och skriva noveller. Målet är att du ska bekanta dig med texttypen och få verktyg för att tolka och skriva en novell. Syftet är också att du ska få träna på olika tekniker för läsförståelse.

Vad är en novell?

1485

Vad är likheten mellan en novell och ett isberg? (Det är det som kännetecknar en novell)

novellen-keynote

Vad får du möjlighet att lära dig?

Veta vad som är typiskt för novellen.

Bekanta dig med några kända novellförfattare och deras verk.

Kunskap om hur en novell är uppbyggd och hur man kan analysera den.

Vad man kan lära sig genom att läsa en titel mycket noggrant.

Frågor du kan fundera över:

Vilka “delar” innehåller en novell?

Hur kan en novell vara uppbyggd?

Vad är kännetecknande för en novell?

Hur analyserar jag en novell?

Hur skriver jag en novell? Vad ska finnas med?

Vad betyder stämning?

analys-av-en-novell

att-skriva-en-novell

novell-matris

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift

Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll från kursplanen

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Gemensamt läser vi och jobbar med olika noveller. Tillsammans tittar vi på texttypiska drag för en novell. Vi tränar upp ord och begrepp för att kunna beskriva och analysera en novell. Parallellt med detta kommer ni få skriva varsin enskild novell.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
  • Du behöver delta aktivt under lektioner
  • Du ska skriva en novell och spela in den
  • Du / vi ska tillsammans läsa och analysera flera noveller under lektionstid

Jag kommer bedöma kunskapskraven gentemot hur du deltar på lektionerna. Denna bedömning kommer du se under ”lektionsbedömningar” på Schoolsoft. Där kan du se vilka förmågor som ämnesområdet ger dig möjlighet till att utveckla. Läs dessa noga. Jag kommer även gå igenom och förklara dessa under lektionstid.

Ni kommer få arbeta med respons och högläsning av varandras texter. Ni kommer få spela in ljudfiler när ni själva läser er egen novell. Då vill jag att ni ska läsa med inlevelse, precis så fint som ni läser i klassrummet!

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.48 och löpande framåt. Annica går igenom typiska berättartekniska drag och begrepp för en novell. Vi läser noveller. Tillsammans analyserar vi hur novellerna börjar, slutar och hur stämningen är. Ni får tid att själva börja planera en egen novell.

v. 48-6. Ni får tid till att skriva. Vi läser några olika noveller tillsammans . Vi analyserar innehållet.

v. 3.  Gestaltande beskrivningar, konflikt-vändpunkt-slut. Berättarperspektiv. Inre monolog.

v.4 Vi fortsätter läsa och skriva  om noveller.

v. 5. Vi analyserar. Hur är språket? Finns alla berättartekniska detaljer med? Vi tittar på grammatik och meningsbyggnad i era noveller. Ni spelar in era noveller.

v. 5-6 Vi lyssnar tillsammans i klassrummet på era inspelade noveller. Ni skriver kort respons till varandra.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.