One last year – my legacy – personal texts

När, under vilka veckor? 

v 36 – 38

Vad ska vi göra 

Skriva en personlig text där framtiden möter det förflutna.

Max 800 ord.

Skrivs i Exam.net under EN lektion. Förberedelserna görs lektionerna innan så att allt är klart vid skrivtillfället.

———————

Dessa tre delar ska finnas med i texten.

Visionboards – where am I going? My goals, my vision for my future. 

 • uppföljning – stämmer den?
 • Vill jag ändra något?
 • Nya mål?
 • Nya idéer?

My legacy – what do I want people to remember/think when they think of me?

 • Klasskompisarna
 • Lärarna
 • Yngre elever (Venus och Merkurius men även ännu yngre)
 • Andra?

This is what I’d like to be remembered by:

Beskriv (minst) ett minne från din skolgång som beskriver dig så som du vill bli ihågkommen.

——————-

Hur ska vi arbeta?

Gå igenom visionboards och ev uppdatera dem.

Gå igenom struktur för texttypen.

Skriva ner stödord, tankar, idéer för texten. OBS du skriver i din Notebook så du har allt samlat och kan använda det när du ska skriva i Exam sedan. Ta med ipad, penna och Notebook varje lektion!

Skriva texten i Exam.net under en 60 minuterslektion.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 36 –

Uppdatera Visionboards

Läsa/lära sig om textformatet

Börja skriva idéer (tankekarta, lista, löpande text)

 

v.37 –

Fortsätta samla och strukturera material till texten.

Vad vill jag berätta om mina mål?

Vad vill jag berätta om arvet jag lämnar efter mig på Lemshaga? Hur vill jag att folk ska tänka på mig när de tänker tillbaka på min tid här.

Vad kan jag berätta för minne (eller flera) som beskriver sättet jag vill bli ihågkommen?

 

v. 38 –

Gå igenom textstruktur igen, bli klar med grundmaterialet.

Skriva texten i Exam. OBS! Har du inte ditt material med dig då så får du inte skriva din text. Då erbjuds tid på en provtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

4 – Skriftlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig i olika sammanhang begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kan uttrycka sig i olika sammanhang tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kan uttrycka sig i olika sammanhang tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

5 – Visa förståelse

Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet medtillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Lära sig att skriva olika texttyper.

Fundera kring sin egen roll i sitt sammanhang.

Resonera kring egna utvecklingsmöjligheter.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Kommunikationens innehåll
 2. Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

 1. Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Övergripande mål från LGR11 2.2
 1. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 2. kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 3. kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • –  utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
 • –  successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?