Ordklasser

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 14-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur många ordklasser finns det?
 • Vilka ordklasser finns det?
 • Hur kan vi använda ordklasser för att göra gestaltande beskrivningar?
 • Är det någon skillnad på meningar beroende på vilken ordklass som vi sätter först?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer […].”
Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkets struktur med […] ordklasser […].
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Beskrivande [och] instruerande […] texter […]. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Ord […] och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, enskilda arbeten, gruppuppgifter, spel, charader, lekar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 14- Introduktion, genomgång av de olika ordklasserna
V 16- Samla ordklasser ute + skriva en berättelse med fokus på gestaltande beskrivning
v 17- Ordklasscharader + hitta ordklasser i berättelser
V 18- Ordklasspel

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Ordklasser bygger upp vårt språk. Genom att få en större kunskap om ordklasserna kommer vi att kunna använda både det svenska språket och andra språk ännu bättre. Ordklasserna hjälper oss att få en större medvetenhet om varför vi placerar ord som vi gör och hur vi kan bygga meningar så att vi kan ta till oss dem. Genom att ha kunskaper om ordklasser kan vi uttrycka det vi verkligen vill!