Plastic in our Oceans

Plastic in the Oceans

A sufer rides a wave of salt water and plastic. Find out more in this mini-doc! 

Goals:

 1. Raise awareness about plastic pollution in our seas and oceans
 2. Learn about India and Indian culture
 3. Build vocabulary
 4. Practice our oral skills to prepare for the National Test THIS November 😀

Focus Questions: Who, what, when, where, why?

 1. What is plastic pollution?
 2. How does it happen?
 3. Who does it affect?
 4. Why is it a problem?
 5. What can we do about it?
 6. Where is it happening?

 1. Where is India?
 2. Why is it an English speaking country?
 3. What is Indian culture like?
 4. How is India affected by plastic pollution? Where?

 

India is an English speaking country, why? They also have a big problem with plastic pollution in the ocean. What can be done?

 

Lesson Routine: A typical lesson will look like this… 

 1. Recap: What did we learn in the last lesson? Recap vocabulary, discuss homework (if any)
 2. What are our goals?
  1. Participate in discussions
  2. Use new vocabulary
  3. Use facts and information from booklet in our discussions or posters
 3. Project Work: Students work on poster or participate in observed or recorded discussions
 4. Recap: What did we work on today? What will we do during the next lesson? Recap homework.

Assessment

Formative

 • discussions during class
 • note taking in workbook
 • Volvo educational booklet (häftet)
 • VT routines

Summative

 • presentation about India – Spring
 • advertisement for the protection of the oceans and seas – Fall
 • discussions in groups of 3-4 students – Fall
Advertisement for pollution

Links to the Swedish Curriculum (LGR11):

Centralt innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfras

Relevant Kunskapskrav för årskurs 6 (nivå E)

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Check out my ”Plastic in the Oceans” Pinterest Board!